Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 300

Rīgā 2021. gada 11. maijā (prot. Nr. 40 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 198. nr.; 2016, 14., 69., 134. nr.; 2020, 242. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Iestādes darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstību un eksportu, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā un veicināt Latvijas pozitīvu starptautisko atpazīstamību.";

1.2. svītrot 3.3. apakšpunktā vārdus "inovācijas un tehnoloģiju pārnesi";

1.3. izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. veicināt uzņēmumos inovatīvās aktivitātes, inovāciju ieviešanu un attīstību valsts un starptautiskā mērogā, sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem, kā arī tehnoloģiju pārneses un tehnoloģiju tiesību komercializācijas procesus;";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4.1 nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu, tai skaitā īstenot Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu un to ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un īstenošanas procesu vadību;";

1.5. papildināt noteikumus ar 3.8., 3.9. un 3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. piedalīties Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinēt tās īstenošanu;

3.9. radīt valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšanai;

3.10. nodrošināt Latvijas vienotā produktu kontaktpunkta un vienotā pakalpojumu kontaktpunkta klientu atbalsta funkciju īstenošanu.";

1.6. papildināt 4.4. apakšpunktu aiz vārda "vides" ar vārdiem "tai skaitā jaunuzņēmumu ekosistēmas";

1.7. izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. organizē uzņēmumu inovāciju motivācijas, sadarbības ar pētniecības sektoru, tehnoloģiju pārneses, investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus un nodrošina komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;";

1.8. papildināt noteikumus ar 4.5.1 un 4.5.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.1 organizē zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstības un eksporta veicināšanas pasākumus, īpaši Viedās specializācijas stratēģijas jomās;

4.5.2 veido un attīsta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmas, kā arī organizē to atpazīstamības veicināšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;";

1.9. izteikt 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. atbilstoši kompetencei sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus;";

1.10. papildināt noteikumus ar 4.7.6 un 4.7.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7.6 īsteno pasākumus vienotā valsts tēla ieviešanai Latvijā un ārvalstīs;

4.7.7 sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tai skaitā:

4.7.7 1. sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju;

4.7.7 2. veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām;";

1.11. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Iestāde šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. apakšpunktā minēto funkciju un 4.1., 4.3., 4.5., 4.5.1, 4.5.2, 4.7., 4.7.2 un 4.7.5 apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei izmanto informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv) un ir tās pārzinis.";

1.12. izteikt 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. atbilstoši kompetencei piedalīties projektu konkursos un īstenot nacionālus un starptautiskus projektus;".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.06.2021