Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

Rīgā 2021. gada 11. maijā (prot. Nr. 40 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 131 "Vadības koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
10.1 panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 131 "Vadības koledžas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā vārdu "Vadības" ar vārdiem "Rīgas Menedžmenta".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Rīgas Menedžmenta koledža (turpmāk - koledža) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas nodrošina personām pēc vidējās izglītības ieguves (turpmāk - studējošie) iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Koledžas dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Menedžmenta koledža" (turpmāk - dibinātājs), kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2016. gada 29. septembrī ar vienoto reģistrācijas numuru Nr. 50203022521."

3. Svītrot 2. punktu.

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Koledžas nosaukums:

3.1. latviešu valodā - Rīgas Menedžmenta koledža;

3.2. angļu valodā - Riga Management College."

5. Papildināt 4. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dibinātāja juridiskā adrese - Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019."

6. Svītrot 8. punktu.

7. Papildināt 10. punktu aiz vārda "dibināt" ar vārdu "filiāles".

8. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas (turpmāk - studiju programma) vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, sociālās labklājības jomā, tūrisma un informācijas tehnoloģiju jomā;".

9. Papildināt 12.2. apakšpunktu aiz vārda "eksaminācijas" ar vārdiem "(pārbaudījumu un eksāmenu)".

10. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Direktoru konkursa kārtībā pieņem darbā un no darba atbrīvo valde. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Dibinātājs var pieņemt lēmumu pagarināt direktora pilnvaru termiņu uz otru piecu gadu termiņu. Direktoram nepieciešama augstākā izglītība, vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds un vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze, kā arī vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā. Ja direktors ir prombūtnē vai atbrīvots no darba, viņa pienākumus pilda direktora vietnieks attīstības jautājumos."

11. Aizstāt 43.1. apakšpunktā un 59. punktā vārdu "izglītības" ar vārdu "studiju".

12. Izteikt 60. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka koledžas maksas pakalpojumu cenrādī, un cenrādi apstiprina dibinātājs."

13. Aizstāt 68. punktā vārdu "valde" ar vārdu "dibinātājs".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

14.05.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.