Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 293

Rīgā 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 36 48. §)

Par kritiski svarīgo izglītības iestāžu darbinieku un zinātnisko darbinieku vakcināciju

Lai nodrošinātu to uzdevumu izpildi, kurus veic izglītības iestāžu darbinieki (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogus un darbiniekus), kas darba pienākumu izpildē ir ciešā saskarē ar izglītojamiem, un zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 3. §) "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"" 4. punktu noteikt minēto izglītības iestāžu darbinieku un zinātnisko darbinieku amatus, kuros nodarbinātie ir prioritāri vakcinējami pret Covid-19 infekciju (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. aprīļa
rīkojumam Nr. 293

Amatu saraksts, kurā iekļauti izglītības iestāžu darbinieki (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogus un darbiniekus), kas darba pienākumu izpildē ir ciešā saskarē ar izglītojamiem, un zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas
(V prioritāri vakcinējamo personu grupa)

Nr.
p. k.
Amata nosaukums Amata vietu skaits Pamatojums amata iekļaušanai sarakstā
1. Vispārējās izglītības iestādes:   Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, izglītības procesu daļēji veicot attālināti, kā arī ņemot vērā izglītības iestāžu, augstskolu un zinātnisko institūtu darba specifiku un to, ka minēto iestāžu nodarbinātie amata pienākumus pilda klātienē, ir būtiski nodrošināt, lai izglītības un zinātnes nozares darbiniekiem tiktu mazināts risks inficēties ar Covid-19
1.1. pedagogi 10 210
1.2. tehniskais personāls 870
2. Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes:  
2.1. pedagogi 791
2.2. tehniskais personāls 111
3. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:  
3.1. pedagogi 4415
3.2. tehniskais personāls 11 612
4. Profesionālās izglītības iestāžu pedagogi 3584
5. Augstākās izglītības iestādes:  
5.1. akadēmiskais personāls 3447
5.2. vispārējais augstskolas personāls 1500
6. Zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas 400
  Kopā 36 940  

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

28.04.2021