Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 187

Rīgā 2021. gada 26. aprīlī

Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
11. panta otro daļu un 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76; 2012, Nr. 83; 2013, Nr. 20 un Nr. 137; 2016, Nr. 93; 2017, Nr. 222; 2018, Nr. 57; 2019, Nr. 64 un Nr. 145) šādus grozījumus:

1.1. visā noteikumu tekstā:

1.1.1. aizstāt vārdus "licencēšanas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "licencēšanas komiteja" (attiecīgā locījumā);

1.1.2. aizstāt vārdus "komisijas priekšsēdētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "komitejas priekšsēdētājs" (attiecīgā locījumā);

1.1.3. aizstāt vārdus "komisijas priekšsēdētāja vietnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "komitejas priekšsēdētāja vietnieks" (attiecīgā locījumā);

1.1.4. aizstāt vārdus "komisijas loceklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "komitejas loceklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.1.5. aizstāt vārdus "Latvijas Bankas pilnvarota persona" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "Latvijas Bankas licencēšanas komitejas vadītāja pilnvarota persona" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.2. svītrot 9. punktā vārdus "Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un";

1.3. papildināt 13. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā "Latvijas Bankas licencēšanas komiteju vada Latvijas Bankas padomes loceklis";

1.4. aizstāt 14. un 18. punktā vārdu "trīs" ar vārdu "četri";

1.5. aizstāt 22.1 un 25. punktā vārdus "Latvijas Bankas valde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Bankas padome" (attiecīgā locījumā);

1.6. aizstāt 59.6. apakšpunktā vārdus "sešiem mēnešiem" ar vārdiem "laika periodu, uz kādu saskaņā ar šiem noteikumiem pārtraucama ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana";

1.7. papildināt 87. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā: "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanas periodā neieskaita laika periodu, uz kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" izpratnē. Pēc kapitālsabiedrības motivēta lūguma Latvijas Bankas licencēšanas komiteja var atļaut ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanas periodu pagarināt līdz papildu sešiem mēnešiem".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

01.06.2021