Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Siguldas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Siguldā 2021. gada 25. martā

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot. Nr. 4, 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos" grozījumu un svītrot pielikuma 14. punktu.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada domes 2021. gada 25. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos" noteikta kārtība, kāda jāievēro noteikumu pielikumā minētajos Siguldas novada pašvaldības teritorijā esošajos un pašvaldībai piederošajos brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos.

Noteikumos kā viens no brīvpieejas bērnu rotaļu laukumiem noteikts bērnu rotaļu laukums - Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā. Ņemot vērā, ka šis rotaļu laukums ir Allažu pamatskolas teritorijā un to galvenokārt izmanto Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu vajadzībām, lai nodrošinātu drošu mācību procesu pirmsskolas izglītojamiem un nepieļautu svešu personu atrašanos šajā teritorijā, ir nepieciešams atcelt brīvpieejas statusu bērnu rotaļu laukumam Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā. Šāds priekšlikums iepriekš tika pausts arī no Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāku puses.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar noteikumiem svītrots no brīvpieejas rotaļu laukuma saraksta bērnu rotaļu laukums Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Allažu pamatskolā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

29.04.2021