Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8. nr.; 2000, 9. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2., 7., 14. nr.; 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 153. nr.; 2013, 137. nr.; 2017, 90. nr.; 2020, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Militārpersonai, kura atvaļināta no dienesta šā likuma 2. panta trešajā daļā minēto iemeslu dēļ un no jauna pieņemta aktīvajā dienestā, izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita arī izdienas stāžu, kas gūts pirms atvaļināšanas šā likuma 2. panta trešajā daļā minēto iemeslu dēļ.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. 10. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir nekavējoties ziņot Aizsardzības ministrijai par šā panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc izdienas pensijas saņēmējam, kurš izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu militārā dienesta laikā un pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta par to sodīts (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas) vai no soda atbrīvots, vai pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu militārā dienesta laikā izbeigts uz nereabilitējoša pamata."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Šā likuma 10. panta sestā daļa nav attiecināma uz izdienas pensiju saņēmējiem, kuriem izdienas pensija piešķirta līdz 2021. gada 31. maijam."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 26. aprīlī

01.06.2021