Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 233

Rīgā 2021. gada 13. aprīlī (prot. Nr. 33 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
8. panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 168. nr.; 2013, 244. nr.; 2016, 122. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka personas dzīvesvietas deklarācijas (turpmāk - deklarācija) veidlapas paraugu (pielikums) un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību, kā arī tīmekļa vietni, kurā pieejama speciāla tiešsaistes forma dzīvesvietas deklarēšanai un papildu adreses norādīšanai elektroniski, kā arī kārtību, kādā elektroniski deklarē dzīvesvietu un norāda papildu adresi, un tiešsaistē aizpildāmajā veidlapā iekļauto ziņu apjomu.";

1.2. aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdu "Iedzīvotāju" ar vārdiem "Fizisko personu";

1.3. papildināt 6. punktu aiz vārda "deklarē" ar vārdiem "un papildu adresi norāda";

1.4. izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. papildu adrese, ja tāda ir;";

1.5. svītrot 9.5. apakšpunktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Norādot papildu adresi elektroniski, tīmekļa vietnē www.latvija.lv aizpilda speciālu tiešsaistes formu, norādot šādas ziņas:

9.1 1. ziņas par papildu adreses norādītāju, ja norāda nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju papildu adresi;

9.1 2. papildu adrese.";

1.7. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 1194

Dzīvesvietas deklarācija

(aizpilda, iesniedzot deklarāciju dzīvesvietas deklarēšanas iestādē)

Datums Iestādes nosaukums

Deklarējamās personas vārds (vārdi), uzvārds

Personas kods       -    

1. Deklarējamā dzīvesvietas adrese

Valstspilsēta Novads

Novada pilsēta vai novada pagasts

Ciems vai mazciems

Iela

Ēkas nosaukums

Ēkas Nr. Korpusa Nr. Telpu grupas
(dzīvokļa) Nr.

2. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats (vajadzīgo atzīmēt ar √)

1. Īpašuma tiesības

2. Lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir:
  rakstveida īres līgums
     

(norādīt izīrētāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)

  nomas līgums
     

(norādīt iznomātāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)

  laulības
     

(norādīt laulātā vārdu (vārdus), uzvārdu)

  radniecība
     

(norādīt tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu, ar kuru ir radniecība)

  vienošanās ar īpašnieku
     

(norādīt īpašnieka vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)

  cits tiesiskais pamats
     

(norādīt tiesisko pamatu)

3. Papildu adrese Latvijā (norāda, ja neaizpilda aili "Papildu adrese ārvalstī")

Valstspilsēta Novads

Novada pilsēta vai novada pagasts

Ciems vai mazciems

Iela

Ēkas nosaukums

Ēkas Nr. Korpusa Nr. Telpu grupas
(dzīvokļa) Nr.

Laikposms no līdz

4. Papildu adrese ārvalstī (norāda, ja neaizpilda aili "Papildu adrese Latvijā")

Ziņas par deklarējamās personas papildu adresi ārvalstī latīņalfabētiskajā transliterācijā

Valsts

Adrese

Laikposms no līdz

Apliecinu, ka deklarācijā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas un es dzīvoju deklarētajā dzīvesvietā.

Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

Personas paraksts

Pilnvarotās personas vai likumiskā pārstāvja vārds (vārdi), uzvārds

Personas kods       -    

Deklarācija iesniegta uz _________ lapām.

Deklarēšanas iestādes piezīmes par pārstāvību

Deklarāciju pieņēma

Datums Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums"

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

01.07.2021