Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Gulbenē 2021. gada 25. martā (prot. Nr. 3, 39. p.)

Grozījums Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" šādu grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Aģentūras juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 4 "Grozījums Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai ne tikai nodrošinātu elektrovilcieniņa un izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" darbības nepārtrauktību sezonā, bet arī rastu jaunas sadarbības formas un īstenotu aktivitātes Gulbenes vēsturiskā centra un dzelzceļa mezgla attīstībai un koordinētu vienota Gulbenes novada tūrisma produkta izveidošanu, kurš balstās uz vēstures pieminekli "Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne", Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" juridiskā adrese tiek mainīta no Ābeļu ielas 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 uz Dzelzceļa ielu 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikumā ir noteikts aģentūras mērķis, funkcijas, uzdevumi, kompetence, tās struktūra un pārvalde, kā arī citi jautājumi.

Būtu nepieciešams izdarīt grozījumu Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikumā, tajā iekļaujot arī aģentūras juridisko adresi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikumā, papildinot to ar aģentūras jauno juridisko adresi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada pašvaldībā un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

15.04.2021