Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 220

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī (prot. Nr. 32 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 11. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 45. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6.1 cits objekts - darbības vieta, kas ietilpst šo noteikumu darbības jomā, vai zemāka riska līmeņa objekts, kas 2015. gada 1. jūnijā vai vēlāk kļūst par augstāka riska līmeņa objektu, vai augstāka riska līmeņa objekts, kas 2015. gada 1. jūnijā vai vēlāk kļūst par zemāka riska līmeņa objektu tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti šo noteikumu 2.13. apakšpunktā;".

2. Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. esošs objekts - objekts, uz kuru attiecas šie noteikumi un uz kuru 2015. gada 31. maijā un vēlāk attiecas rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtības un riska samazināšanas pasākumu tiesiskais regulējums, ja netiek mainīts zemāka riska līmeņa objekta vai augstāka riska līmeņa objekta iedalījums;".

3. Papildināt noteikumus ar 2.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.1 inspekcija - visas darbības, tostarp objektu apmeklējumi, iekšējo pasākumu, sistēmu, pārskatu un paveiktā darba kontroles dokumentu pārbaudes un pēcpasākumi, ko veic valsts institūcija, lai pārbaudītu un veicinātu objektu atbilstību šo noteikumu prasībām;".

4. Izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. jauns objekts ir:

2.13.1. objekts, kas sāk darbību vai tiek uzbūvēts 2015. gada 1. jūnijā vai vēlāk;

2.13.2. darbības vieta, kas ir šo noteikumu darbības jomā, vai zemāka riska līmeņa objekts, kas kļūst par augstāka riska līmeņa objektu, vai augstāka riska līmeņa objekts, kas kļūst par zemāka riska līmeņa objektu 2015. gada 1. jūnijā vai vēlāk saistībā ar to, ka tiek pārveidotas tā iekārtas vai mainītas darbības un šo izmaiņu dēļ mainās objekta bīstamo vielu krājumu saraksts;".

5. Aizstāt 2.14. apakšpunktā vārdu "inspicēšana" ar vārdu "inspekcija".

6. Aizstāt 45. punktā vārdus "praktiskajās mācībās" ar vārdiem "praktiskajās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās".

7. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izstrādājot vai būtiski mainot ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu, sadarbībā ar atbildīgo personu nodrošina sabiedrības līdzdalību, publicējot ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu projektus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnē, un norāda termiņu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā jautājumus, ierosinājumus vai viedokli par plānu."

8. Aizstāt 50. punktā vārdus un skaitļus "esošo objektu attīstību, ņemot vērā šo noteikumu 26.1. un 26.2." ar vārdiem un skaitļiem "esošo un citu objektu attīstību, ņemot vērā šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.".

9. Papildināt 53. punktu aiz vārda "esošajiem" ar vārdu "citiem".

10. Aizstāt 62. punktā vārdus "vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā" ar vārdiem "pašvaldības informatīvajā izdevumā vai tās tīmekļvietnē".

11. Izteikt 62.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.1. īsu informāciju par paredzēto darbību vai izmaiņām objektā vai darbības vietā;".

12. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Inspekcijas".

13. Aizstāt 109. punktā vārdu "inspicēšanas" ar vārdu "inspekcijas".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

14.04.2021