Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 214

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī (prot. Nr. 32 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 14. punktu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.; 2018, 23., 90., 232. nr.; 2020, 83A., 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. punkta ievaddaļā skaitli "32 500 000" ar skaitli "42 500 000".

2. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 15 000 000 euro, tai skaitā 1 000 000 euro no 2020. gada 1. jūlija, bet 10 000 000 euro no 2021. gada 1. janvāra, aizdevumu izsniegšanai, sagaidāmajiem zaudējumiem, sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām;".

3. Aizstāt 8.2. apakšpunktā skaitli "160" ar skaitli "415".

4. Aizstāt 8.3. apakšpunktā skaitli "511" ar skaitli "711".

5. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 5. punktā minētais publiskais finansējums sedz pirmos zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, kas noteikti, balstoties uz programmas riska novērtējumu. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākas aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai."

6. Aizstāt 35. punktā skaitli "43." ar skaitli "43.1".

7. Papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Šo noteikumu 23. un 32. punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem."

8. Papildināt noteikumus ar 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 43.1 punkts ir spēkā līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 piemērošanas termiņa beigām."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

13.04.2021