Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 192

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1419 "Jaunsardzes centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1419 "Jaunsardzes centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2014, 210. nr.; 2015, 152., 252. nr.; 2018, 64. nr.; 2019, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Centra darbības mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to."

2. Izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. īstenot sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes kustības organizēšanas jomā;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas."

4. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. nodrošina izglītības procesu jaunsardzē un īsteno jaunsargu interešu izglītības programmu;".

5. Papildināt noteikumus ar 4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.1 nodrošina valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguvi un organizē valsts aizsardzības mācības nometnes;".

6. Izteikt 4.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. organizē informatīvi izglītojošus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus, kuri nav jaunsargi un neapgūst valsts aizsardzības mācību;".

7. Aizstāt 4.6. apakšpunktā vārdu "jomā" ar vārdiem "mācībai un jaunsargu interešu izglītības programmai".

8. Svītrot 5.5. un 5.6. apakšpunktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

13.04.2021