Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.07.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 29 12. §)
Ģeodēzisko darbu veicēju, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis

(Noteikumu nosaukums MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka maksas pakalpojumu cenrādi par ģeodēzisko darbu veicēju, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

2. Sertificēšanas institūcijas par ģeodēzisko darbu veicēju, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību saņem maksu saskaņā ar cenrādi (pielikums).

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 24. marta
noteikumiem Nr. 183

(Pielikums MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

Ģeodēzisko darbu veicēju, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertificēšanas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN* (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Sertificēšana ģeodēzijas jomāviena persona260,000,00260,00
1.1.teorijas eksāmensviena persona70,000,0070,00
1.2.praktiskais eksāmensviena persona190,000,00190,00
2.Sertificēšana zemes kadastrālās uzmērīšanas jomāviena persona260,000,00260,00
2.1.teorijas eksāmensviena persona70,000,0070,00
2.2.praktiskais eksāmensviena persona190,000,00190,00
3.Sertificēšana zemes ierīcības jomāviena persona260,000,00260,00
3.1.teorijas eksāmensviena persona70,000,0070,00
3.2.praktiskais eksāmensviena persona190,000,00190,00
4.Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana ģeodēzijas jomāviena persona60,000,0060,00
5.Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana zemes kadastrālās uzmērīšanas jomāviena persona60,000,0060,00
6.Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana zemes ierīcības jomāviena persona60,000,0060,00
7.Sertificētās personas darbības uzraudzība ģeodēzijas jomā (gada maksa)viena persona265,000,00265,00
8.Sertificētās personas darbības uzraudzība zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā (gada maksa)viena persona265,000,00265,00
9.Sertificētās personas darbības uzraudzība zemes ierīcības jomā (gada maksa)viena persona140,000,00140,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

11.07.2024