Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Saeimas 2021. gada 4. februārī pieņemtā likuma "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" ("Latvijas Vēstnesis", 09.02.2021., 27. nr.) pārejas noteikumu 48. punkta 3. apakšpunkta redakcija ir šāda:

"3) ja izglītības iestāde 2019./2020. mācību gadā ir īstenojusi divas pamatizglītības programmas vai vairāk, vienu no tām - matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā;".

Saeimas sēžu nodrošinājuma nodaļas
Stenogrammu un tulkošanas nodrošinājuma
dienesta vadītāja S. Rudziša

23.02.2021