Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 9. martā

Par ANO sankcijām

Ārlietu ministrija saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. panta pirmo prim daļu nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu grozījumiem.

2021. gada 5. martā ANO Drošības padomes komiteja atcēla saskaņā ar rezolūciju Nr. 1591 (2005) noteiktās sankcijas pret vienu fizisku personu. Lūgums skatīt ANO notu un skaidrojošo informāciju pielikumā.

Fiziskā persona, pret kuru atceltas sankcijas:

1. SDi.003 Vārds: 1. ADAM 2. SHAREIF.

Amats: Sudanese Liberation Army (SLA) Commander.

Dzimšanas datums: 1 Jan. 1970.

Dzimšanas vieta: El-Fasher.

Zināms arī kā: a) Adam Yacub Shant b) Adam Yacoub.

Valstspiederība: Sudan.

Pases nr: P00182993, issued on 19 Jul. 2010 (Expired on 18 Jul. 2015).

ID nr.: 103-0037-6235 (as mentioned in the passport).

Pievienots sarakstam: 25 Apr. 2006 ( amended on 14 Mar. 2018 ).

Pielikumā: ANO 2021. gada 5. marta nota SCA/1/21 (03).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce