Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 151

Rīgā 2021. gada 5. martā (prot. Nr. 23 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. maija rīkojumā Nr. 243 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0. versija)"

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. maija rīkojumā Nr. 243 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 100. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 414 953 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 161 144 euro segt no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" pieejamiem līdzekļiem;

5.2. 253 809 euro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus."

2. Papildināt projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" (turpmāk - projekts) apraksta daļas "Projekta mērķi" 2. punktu aiz vārda "e-pakalpojumus" ar vārdiem "un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā".

3. Svītrot projekta apraksta daļas "Projekta mērķi" 4. punktu.

4. Svītrot projekta apraksta daļas "Darbības projekta mērķu sasniegšanai" 6. punktu.

5. Aizstāt projekta apraksta daļas "Plānotie rezultāta rādītāji" 4. punktā skaitli "100" ar skaitli "96".

6. Svītrot projekta apraksta daļas "Plānotie rezultāta rādītāji" 5. punktu.

7. Aizstāt projekta apraksta daļas "Plānotie iznākuma rādītāji" 1. punktā skaitli "15" ar skaitli "14".

8. Aizstāt projekta apraksta daļā "Plānotie iznākuma rādītāji" skaitli un vārdu "36 mēneši" ar skaitli un vārdu "40 mēneši".

9. Aizstāt projekta apraksta daļā "Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos" tekstu "1) līdz 2019. gada 31. decembrim tiks pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 15 darbības procesi" ar tekstu "1) līdz 2021. gada 28. jūnijam tiks pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 14 darbības procesi".

10. Aizstāt projekta apraksta daļā "Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini" skaitli un vārdu "449 953 euro" ar skaitli un vārdu "414 953 euro".

11. Aizstāt projekta apraksta daļā "Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini" skaitli un vārdu "9 499 530 euro" ar skaitli un vārdu "9 149 530 euro".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

05.03.2021