Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 143

Rīgā 2021. gada 5. martā (prot. Nr. 23 39. §)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9. nr.) grozījumu un izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 375 000 euro, lai laikposmā:

1.1. no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai un atbilstoši 39. punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no ģimenei (personai), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta 50 euro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam;

1.2. no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.1 punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 75 euro vienai personai mēnesī un 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma 50 euro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam;

1.3. no 2021. gada 28. janvāra līdz dienai, kamēr visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.30.1, 5.30.4 un 5.30.5 punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no personai, kura tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas un kurai apstiprināta Covid-19 infekcija vai kura noteikta par kontaktpersonu, ja viņai nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 euro mēnesī vienai personai."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

05.03.2021