Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 60

Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
7. panta otro daļu un Jūras vides aizsardzības un
pārvaldības likuma
19.1 panta sestās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 3., 127. nr.; 2012, 19. nr.; 2016, 44., 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku";

1.2. vārdus "Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 24. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Reizē ar jūras drošības un navigācijas informāciju koordinācijas centrs izziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Valsts vides dienesta iesniegto paziņojumu par rajonu, kur kuģiem nevajadzētu uzņemt balasta ūdeni, kā arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sagatavotās laika ziņas un vētras brīdinājumus, bet ledus navigācijas periodā - arī operatīvo informāciju par ledus apstākļiem."

3. Izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Krasta apsardze, izmantojot Eiropas Savienības sistēmu apmaiņai ar kuģošanas informāciju (Eiropas Savienības SafeSeaNet sistēma), pēc iespējas ātrāk apmainās ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi ar informāciju, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu. Attiecīgās informācijas apmaiņa notiek ar tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, kura atrodas kuģa plānotajā maršrutā vai kura ir kuģa karoga valsts, vai kuru ir skāris vai var skart notikušais jūras negadījums vai incidents. Informācija, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu, ir ziņojumi par:

24.1 1. kuģi, kas reisa laikā bija iesaistīts jebkurā jūras negadījumā vai incidentā, kas samazina kuģa drošību vai apdraud kuģošanas drošību (SITREP);

24.1 2. jebkuru situāciju, kas var izraisīt Eiropas Savienības dalībvalsts ūdeņu vai piekrastes piesārņošanu (piemēram, bīstamo vai piesārņojošo vielu nonākšanu jūrā) (POLREP);

24.1 3. jebkuru piesārņojošo vielu plankumu, kā arī konteineriem vai iepakojumiem, kas redzēti dreifējam jūrā (POLREP, LOST AND FOUND OBJECTS);

24.1 4. kuģi, kas nav izpildījis ziņošanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu jomā, tostarp šo noteikumu 17. punktā minētās ziņošanas prasības (FAILED NOTIFICATION);

24.1 5. kuģi, kas nav ievērojis normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteikto kārtību kuģu satiksmes vadības sistēmu darbības zonā (VTS RULES INFRINGEMENT);

24.1 6. loču vai ostas pārvaldes amatpersonas normatīvajos aktos par ostas valsts kontroli noteiktajā kārtībā sniegtajām ziņām, ka kuģim ir acīmredzamas nepilnības, kas kuģošanu varētu padarīt nedrošu vai varētu apdraudēt jūras vidi (PILOT OR PORT);

24.1 7. kuģi, attiecībā uz kuru ir pierādījumi vai pieņēmumi par tīšām naftas noplūdēm vai citiem MARPOL konvencijas pārkāpumiem Latvijas ūdeņos (POLREP);

24.18. kuģi, kuram Eiropas Savienības dalībvalsts ostā ir noteikts ienākšanas aizliegums vai kurš pēc ostas valsts kontroles inspekcijas nosūtīts uz kuģu remonta rūpnīcu (BANNED SHIP);

24.1 9. kuģi, kuram nav šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu (INSURANCE FAILURE);

24.1 10. kuģi, kas nav nodevis atkritumus vai ziņojis par atkritumu nodošanu (WASTE);

24.1 11. citu situāciju, kas saistīta ar kuģa drošību, kuģošanas drošību un jūras vides apdraudējumu (OTHERS)."

4. Papildināt VI1 nodaļu ar 24.3 punktu šādā redakcijā:

"24.3 Jūrlietu pārvaldes institūcija pēc iespējas ātrāk paziņo Krasta apsardzei savas kompetences ietvaros konstatēto šo noteikumu 24.1 punktā minēto informāciju, kas paziņojama citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei."

5. Aizstāt 42. punktā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas" ar vārdiem "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes".

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2014. gada 28. oktobra Direktīvas 2014/100/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

04.02.2021