Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesībsarga likumā

Izdarīt Tiesībsarga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2011, 103. nr.; 2014, 199. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. panta trešo daļu.

2. 5. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesībsargu ne mazāk kā pēc 10 Saeimas deputātu ierosinājuma amatā apstiprina Saeima. Iesniegumam par tiesībsarga amata kandidātu pievienojami šādi izvirzītā tiesībsarga amata kandidāta parakstīti dokumenti: piekrišana kandidēt uz tiesībsarga amatu un priekšlikumi par cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā nepieciešamiem risinājumiem. Izvirzītie tiesībsarga amata kandidāti pirms Saeimas sēdes, kurā tiesībsargs tiks apstiprināts amatā, uzklausāmi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.";

izslēgt otro daļu.

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Tiesībsarga amata kandidāts un tiesībsarga pilnvaru termiņš

(1) Par tiesībsarga amata kandidātu var izvirzīt personu:

1) kura ir Latvijas pilsonis un kurai nav dubultpilsonības;

2) kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

3) kura ir ieguvusi augstāko izglītību - vismaz maģistra grādu - vai atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem pielīdzinātu izglītību;

4) kura prot latviešu valodu un vismaz divas svešvalodas;

5) kurai ir zināšanas un praktiskā darba pieredze cilvēktiesību vai tiesību aizsardzības jomā;

6) kura atbilstoši likuma prasībām ir tiesīga saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

(2) Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi no dienas, kad viņš atbilstoši šā likuma 6. pantam devis zvērestu (svinīgo solījumu).

(3) Viena un tā pati persona var būt par tiesībsargu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas."

4. 10. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3. vai 4. punktā minētajā gadījumā jautājumu par tiesībsarga atbrīvošanu no amata var ierosināt ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu. Šā panta pirmās daļas 1. vai 5. punktā minētajā gadījumā tiesībsargs nekavējoties iesniedz atbilstošu paziņojumu Saeimas Prezidijam.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 7. panta trešā daļa stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 25. janvārī

08.02.2021