Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-198 Rīgā 2001. gada 10. janvārī

Par norēķināšanās un finansiālās darbības rādītāju analīzi uzņēmējsabiedrībām, kuras kļuva par valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) īpašniecēm, saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību"

 

Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis I.Šķibelis; kolēģijas locekļi I.Kalniņa, A.Kenkle, I.Kučinska-Gilvade, M.Lēruma, V.H.Pucis; piedaloties vecākajai valsts revidentei L.Krūmiņai, uzaicinātajiem: bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" Kontroles departamenta Privatizācijas projektu izpildes nodrošinājuma sektora vadītājs R.Ozols, bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" Finansu departamenta Informātikas un metodoloģijas sektora vadītājs U.Kalniņš, protokolē: valsts revidenta palīdze D.Šakarne,

izskatīja revīzijas materiālus par norēķināšanās un finansiālās darbības rādītāju analīzi uzņēmējsabiedrībām, kuras kļuva par valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) īpašniecēm saskaņā ar 1992.gada 16.jūnija likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību", revīzijas uzdevums Nr.5.1-2-198/2000 un

konstatēja:

1. Izvērtējot BO VAS "Privatizācijas aģentūra" 10.08.1999., 18.02.2000. un 11.12.2000. sniegto informāciju par valsts īpašuma objektiem, kuri privatizēti saskaņā ar 16.06.1992. likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" un kuros ir veikta maksāšanas līdzekļu maiņa, konstatēts, ka izmaiņas ir veiktas 153 valsts īpašuma objektos. Šo valsts īpašuma objektu nosacītā cena ir 36 035 073 un latos noteiktā maksājamā daļa pēc privatizācijas projektiem ir Ls 21 228 896. Nozaru ministrijas un vēlāk VAS BO "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk tekstā - Privatizācijas aģentūra) ir veikušas maksāšanas līdzekļu proporciju maiņu, samazinot latos maksājamo daļu par Ls 15 537 841, t.sk. līdz 01.07.1997. likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" spēkā stāšanās Ls 15 194 730.

2. Veicot uzņēmējsabiedrību 1999.gada finansiālās darbības rādītāju analīzi (izmantoti "Lursoft") dati), ir konstatēts:

• 64 (41,8%) uzņēmējsabiedrību darbību var uzskatīt par rentablu, t.sk. tikai 16 (10,5%) uzņēmējsabiedrībām rentabilitātes rādītāji ir virs 15%;

• 56 (36,6%) uzņēmējsabiedrību darbība uzskatāma par nerentablu, t.sk. 8 (5,2%) uzņēmējsabiedrību finansu rādītāju analīze ļauj secināt, ka faktiski šīs uzņēmējsabiedrības jāuzskata par maksātnespējīgām;

• 12 (7,8%) uzņēmējsabiedrības pasludinātas par maksātnespējīgām;

• 5 (3,3%) uzņēmējsabiedrības likvidētas;

• 16 (10,5%) uzņēmējsabiedrības par savu finansiālo darbību LR Uzņēmumu reģistrā nav iesniegušas tiesību aktu normām noteikto informāciju par 1999.gadu.

3. Atbilstīgi privatizācijas projektam 64 rentablām uzņēmējsabiedrībām latos maksājamā daļa bija noteikta Ls 7,61 milj. vai 71,4% no to nosacītās cenas. Izdarot izmaiņas, latos maksājamā daļa tika samazināta par Ls 4,33 milj., kā rezultātā latos samaksāts Ls 3,28 milj. vai 30,8% no to nosacītās cenas. Latos maksājamās daļas samazinājums rentablām uzņēmējsabiedrībām sastāda 27,9% no kopējās izmainītās latos maksājamās daļas.

4. 73 (47,7%) uzņēmējsabiedrībās (56 nerentablas, 12 maksātnespējīgas un 5 likvidētas) ir apdraudēta ražošana (pakalpojumu sniegšana), vai arī tā pārtraukta. Atbilstīgi privatizācijas projektiem šo uzņēmējsabiedrību latos maksājamā daļa bija noteikta Ls 13,20 milj. vai 53,3% no nosacītās cenas. Izdarot izmaiņas, latos maksājamā daļa samazināta par Ls 10,95 milj., kā rezultātā latos samaksāts Ls 2,25 milj. vai 9,1% no to nosacītās cenas. Latos maksājamās daļas samazinājums ir 70,5% no kopējās izmainītās latos maksājamās daļas.

5. Atbilstīgi 16 uzņēmējsabiedrību (par kurām nav finansu informācijas) privatizācijas projektiem latos maksājamā daļa bija noteikta Ls 0,42 milj. vai 67,0% no nosacītās cenas. Izdarot izmaiņas latos, maksājamā daļa samazināta par Ls 0,26 milj., kā rezultātā latos samaksāts Ls 0,16 milj. vai 26% no to nosacītās cenas. Latos maksājamās daļas samazinājums ir 1,6% no kopējās izmainītās latos maksājamās daļas.

Kolēģija, izvērtējot revīzijas materiālus, Privatizācijas aģentūras amatpersonu paskaidrojumus,

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1-2-198 par norēķināšanās un finansiālās darbības rādītāju analīzi uzņēmējsabiedrībām, kuras kļuva par valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) īpašniecēm, saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību."

2. Kolēģijas lēmumu nosūtīt bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra".

Saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Departamenta direktors I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: I.Kalniņa, A.Kenkle,

I.Kučinska-Gilvade, M.Lēruma, V.H.Pucis

10.01.2001