Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta piekto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 164. nr.; 2013, 218. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. asistenta pakalpojuma izcenojums vienai stundai (1. pielikums);";

1.2. izteikt 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā, ja izglītojamā persona apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, vai darba dienu skaitu attiecīgajā kalendāra gadā, ja izglītojamā persona apgūst pirmsskolas izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu;";

1.3. svītrot 11. punktā vārdus "novada vai republikas pilsētas";

1.4. izteikt 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Ministrija veic avansa maksājumu 80 procentu apmērā no finansējuma, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Avansa maksājumu pārskaita:";

1.5. izteikt 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes pārskatu par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai (turpmāk - pārskats) (2. pielikums) iesniedz šādā kārtībā:";

1.6. izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes pārskatu aizpilda, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

15. Ministrija pēc pārskata saņemšanas veic finansējuma pārrēķinu saskaņā ar pārskatā norādīto faktisko finanšu līdzekļu izlietojumu. Ministrija ietur finansējuma atlikumu, ja izmaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veiktos izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, vai izmaksā papildu finansējumu, ņemot vērā šo noteikumu 10. punktā minēto aprēķinu, ja izmaksātā avansa summa ir mazāka nekā faktiski veiktie izdevumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Finansējuma atlikumu vai pārtēriņu uz pārskata perioda beigām, kas izveidojies pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, ministrija ņem vērā, veicot nākamā perioda maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajiem finansējuma pārskaitījuma termiņiem. Finansējuma atlikumu vai pārtēriņu uz pārskata perioda beigām, kas izveidojies valsts dibinātajām izglītības iestādēm, ministrija ņem vērā, veicot nākamā perioda maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 12.1., 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētajiem finansējuma pārskaitījuma termiņiem.";

1.7. papildināt noteikumus ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 695

Asistenta pakalpojuma izcenojums vienai stundai 2021. gadā

Mēnesis Izcenojums vienai stundai
(euro)
Janvāris 3,1250
Februāris 3,1250
Marts 2,7174
Aprīlis 3,1646
Maijs 3,1447
Jūnijs 3,1447
Jūlijs 2,8409
Augusts 2,8409
Septembris 2,8409
Oktobris 2,9762
Novembris 2,9940
Decembris 3,0120"

1.8. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 695

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai

  KODS
Pašvaldības nosaukums  
Valsts izglītības iestāde  
Privātā izglītības iestāde  
   
Pārskata gads  
Pārskata periods  
   
Pārskata mēnesis Finansējuma atlikums (+)/
pārtēriņš (-) uz pārskata perioda sākumu
Izglītojamo skaits, kuriem apmaksāts asistenta pakalpojums Asistentu skaits Faktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā Pārskata periodā saņemtais finansējums Pārskata periodā izlietotais finansējums, euro Finansējuma atlikums (+)/
pārtēriņš (-) uz pārskata perioda beigām
(1. + 5. - 10.)
1100
Atalgojums
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Finansējums pašnodarbinātajām personām, kuru saimnieciskā darbība ir asistenta pakalpojuma sniegšana Finansējums personām, kuras sniedz asistenta pakalpojumu un kurām tiek piemērots mikrouzņēmumu nodokļa režīms Kopā
(6. + 7. + 8. + 9.)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija                      
Janvāris                      
Februāris                      
Marts                      
KOPĀ                      
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija                      
Aprīlis                      
Maijs                      
Jūnijs                      
KOPĀ                      
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija                      
Jūlijs                      
Augusts                      
KOPĀ                      
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija                      
Septembris                      
Oktobris                      
Novembris                      
Decembris                      
KOPĀ                      

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS"

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

01.01.2021