Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā

Izdarīt Veselības aprūpes finansēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 259. nr.; 2018, 249. nr.; 2019, 15., 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrā daļa neattiecas uz maksājumu par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību."

2. 11. pantā:

izslēgt otrās daļas 3. punktā vārdus "interešu izglītības";

izteikt otrās daļas 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16) personas, kurām piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", vai personas, kuras sasniegušas likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kurām piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

17) personas, kurām piešķirta izdienas pensija vai speciālā valsts pensija;";

papildināt trešo daļu ar 3.1, 3.2 un 3.3 punktu šādā redakcijā:

"31) personām, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais;

32) personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātais, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā;

33) personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojust pārstāvja vai sakaru virsnieka laulātais;".

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 4. punktā skaitli un vārdu "2021. gada" ar skaitli un vārdu "2022. gada";

aizstāt 5. punktā vārdus un skaitli "un 2020. gadā" ar skaitļiem un vārdiem "2020. un 2021. gadā";

aizstāt 13. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 31. martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 30. aprīlim".

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 22. decembrī

01.01.2021