Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9. nr.; 2002, 16. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 5. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 21., 23. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 104., 206. nr.; 2011, 120. nr.; 2013, 36. nr.; 2014, 38. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 36., 84. nr.; 2020, 119.C nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Lai izstrādātu šā panta 2.1 daļā minēto rīcības programmu, noteiktu galvenos piesārņojuma avotus un plānotu īstenojamos pasākumus, pašvaldībai ir tiesības ievākt un apkopot informāciju par tās teritorijā esošajām apkures iekārtām un tajās izmantotā kurināmā veidu un apjomu. Pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā tiek vākta informācija par pašvaldības teritorijā esošajām apkures iekārtām un tajās izmantotā kurināmā veidu un apjomu."

2. Aizstāt 24.1 panta septītās daļas 1. punktā vārdus "kādai jābūt siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas iesnieguma veidlapai un atļaujas veidlapai" ar vārdiem "iesniegumā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju".

3. Izteikt 32.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Emisijas kvotas derīgums ir atkarīgs no perioda, kurā tā izsniegta:

1) šā panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā periodā izsniegtās kvotas ir beztermiņa;

2) šā panta 1.1 daļas 4. punktā noteiktajā periodā izsniegtās kvotas ir beztermiņa, un tām tiek norādīts, kurā Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 10 gadu periodā tās tikušas izsniegtas. Šīs emisijas kvotas ir derīgas emisijas kvotu nodošanai par to emisiju apjomu, kas radīts, sākot ar minētā perioda pirmo gadu."

4. Izslēgt 32.3 panta ceturto daļu.

5. Papildināt 45. pantu ar 7.2 daļu šādā redakcijā:

"(72) Operators, kas saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, sagatavo ikgadējo darbības līmeņa ziņojumu par katras Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas iekārtas apakšiekārtas darbības līmeni saistībā ar tās veiktajām piesārņojošām darbībām. Šo ziņojumu iesniedz, pārbauda un apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ikgadējais darbības līmeņa ziņojums ir pieejams kontroles institūcijām."

6. Izslēgt 55. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 31. decembrim".

7. Izslēgt XI nodaļu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Grozījums šajā likumā par XI nodaļas izslēgšanu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 10. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 22. decembrī

05.01.2021