Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 82 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 75C., 119., 157., 212. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "ja tas" ar vārdu "jau".

2. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Atbalstu ienākumu stabilizēšanai cūku ganāmpulku īpašniekiem papildus piešķir par laikposmu no 2020. gada jūlija līdz oktobrim saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu."

3. Izteikt 21.1. un 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. nobarojamu cūku, kas 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam vai no jūlija līdz oktobrim realizēta kautuvei vai nosūtīta uz kautuvi nokaušanai;

21.2. sivēnmāti, kas novietnē reģistrēta pēc stāvokļa 2020. gada 30. jūnijā vai pēc stāvokļa 2020. gada 31. oktobrī."

4. Aizstāt 23. punktā vārdus un skaitli "kā arī šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem" ar vārdiem un skaitļiem "un šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, bet līdz 2020. gada 7. decembrim - informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem laikposmā no 2020. gada jūlija līdz oktobrim".

5. Izteikt 24.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.1 aprēķina atbalsta likmi par vienu šo noteikumu 18. un 20. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada jūlija līdz septembrim un par vienu šo noteikumu 21. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada jūlija līdz oktobrim, šo noteikumu 25. punktā norādīto kopējo atbalsta summu, no kuras atņem izmaksāto atbalsta summu par lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, dalot ar attiecīgo dzīvnieku skaitu, bet atbalsta likme nepārsniedz 86 euro par slaucamo govi, 137 euro par gaļas šķirnes liellopu, 96 euro par piena šķirnes bulli, 22,15 euro par nobarojamo cūku un 40 euro par sivēnmāti;".

6. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Kopējā atbalsta summa tiek noteikta šādā apmērā:

25.1. par slaucamām govīm - nepārsniedzot 20 675 000 euro;

25.2. par liellopiem - nepārsniedzot 3 166 000 euro;

25.3. par nobarojamām cūkām - nepārsniedzot 2 500 000 euro;

25.4. par sivēnmātēm - nepārsniedzot 1 400 000 euro."

7. Aizstāt 36. punktā skaitli "14 000 000" ar skaitli "7 724 000".

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Zemkopības ministrs K. Gerhards

16.12.2020