Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 127., 248. nr.; 2016, 241., 249., 255. nr.; 2019, 240., 255.A nr.; 2020, 75.B, 80.B nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bezdarbniekam, par kuru visā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā, kas noteikts saskaņā ar šā likuma 8. pantu, iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts pamatbudžeta, un šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem pabalstu nosaka 60 procentu apmērā no tādas kopējās summas, kura atbilst divkāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā bija noteikts Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām."

2. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bezdarbnieka nāves dienā bija noteikts Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Bezdarbniekam, kuram bezdarbnieka pabalsta apmērs noteikts saskaņā ar šā likuma 7. panta otro daļu un bezdarbnieka pabalsts pieprasīts līdz 2020. gada 31. decembrim, bet bezdarba periods, par kuru izmaksājams bezdarbnieka pabalsts, nepārtraukti turpinās arī pēc 2021. gada 1. janvāra, pabalstu par bezdarba periodu no 2021. gada 1. janvāra izmaksā apmērā, kāds atbilstoši normatīvajiem aktiem bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim, un ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. maijam veic pabalsta apmēra pārrēķinu, izmaksājot starpību, kāda valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra paaugstināšanas dēļ izveidojusies periodā no 2021. gada 1. janvāra."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 24. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021