Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 684

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 73 9. §)

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem uz valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā.

2. Vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" iesniegt zemesgrāmatai nostiprinājuma lūgumus par šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamiem īpašumiem zemesgrāmatā ierakstīto aizlieguma atzīmju un apgrūtinājumu, tai skaitā ķīlas tiesības prasības nodrošinājuma atzīmes un atzīmes par aresta uzlikšanu un piedziņas vēršanu, dzēšanu.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos nekustamos īpašumus.

4. Pircējs par šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 24. novembra
rīkojumam Nr. 684

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie nekustamie īpašumi

Nr. p. k. Adrese Īpašuma sastāvs
1. Ropažu iela 98-7,
Rīga
dzīvokļa īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 913 4717), kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 091 0008 001 007) un 3387/78760 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 0008 001), dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 0008 002), palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 0008 004) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 091 0008)
2. Dimžu iela 5,
Kandava,
Kandavas novads
nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9011 001 0231), kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9011 001 0231 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9011 001 0231)

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

24.11.2020