Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Rīgā 2020. gada 12. novembrī (prot. Nr. 5, 4. §)

Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 78; 2017, Nr. 15; 2019, Nr. 11, Nr. 182; 2020, Nr. 7, Nr. 62, Nr. 90, Nr. 198) grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar 77.3 un 77.4 punktu šādā redakcijā:

"77.3 Pēc ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa beigām tirdzniecības vietas demontāžas darbus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās var neveikt līdz 2021. gada 31. martam, ja ielu tirdzniecības atļauja izdota uz 2020. gada pavasara/vasaras sezonu.

77.4 Saistošo noteikumu 46. un 47. punkts netiek piemērots līdz 2021. gada 31. martam."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 12. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 46. un 47. punkta darbību, kas nosaka prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai rudens/ziemas sezonā. Vienlaikus tiek noteikts, ka pēc ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa beigām tirdzniecības vietas demontāžas darbus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās var neveikt līdz 2021. gada 31. martam, ja ielu tirdzniecības atļauja izdota uz 2020. gada pavasara/vasaras sezonu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar Covid-19 izplatību un valstī noteiktajiem ierobožojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tieši ietekmē tādas nozares kā sabiedriskā ēdināšana, tādējādi ir nepieciešami uzņēmēju atbalsta pasākumi, atļaujot uzņēmējiem rudens/ziemas sezonā neveikt ielu tirdzniecības vietas demontāžu, ja ielu tirdzniecības atļauja izdota uz 2020. gada pavasara/vasaras sezonu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteiktu laiku atļaut uzņēmējiem neveikt ielu tirdzniecības vietas demontāžu.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir saņemts lūgums no uzņēmējiem atļaut rudens/ziemas sezonā neveikt ielu tirdzniecības vietas demontāžu.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

20.11.2020