Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10. nr.; 2003, 8., 14. nr.; 2005, 2., 5., 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2011, 169. nr.; 2016, 57. nr.; 2017, 30., 253. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Drošības policijas" ar vārdiem "Valsts drošības dienesta".

2. Papildināt 6. panta piekto daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, ka sasniegts izdienas stāžs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā;".

3. Izteikt 9.1 panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemēro sodus;".

4. Izteikt 10. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) veikt administratīvā pārkāpuma procesu par administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Birojam;".

5. Papildināt likumu ar 26. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. Aizrādījums

(1) Ja Biroja amatpersona izdarījusi kādu no šā likuma 25. panta pirmajā daļā minētajiem disciplinārpārkāpumiem, bet šis pārkāpums ir mazsvarīgs vai nav radījis nelabvēlīgas sekas, Biroja priekšnieks tai var izteikt aizrādījumu, neierosinot disciplinārlietu vai pieņemot lēmumu par disciplinārlietas izbeigšanu. Pirms aizrādījuma izteikšanas no Biroja amatpersonas lūdz rakstveida paskaidrojumu.

(2) Aizrādījumu izsaka rakstveidā (arī rezolūcijas veidā), norādot darbību vai bezdarbību, kas ietver disciplinārpārkāpuma pazīmes, un pārkāpto tiesību normu, kā arī informē par to Biroja amatpersonu, kurai tiek izteikts aizrādījums.

(3) Aizrādījums nav disciplinārsods.

(4) Tā dokumenta kopiju, kurā izteikts aizrādījums, pievieno personas lietai."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 29. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 10. novembrī

24.11.2020