Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 623

Rīgā 2020. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 65 9. §)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021. gada budžeta ieņēmumus 475 337 euro apmērā un izdevumus 648 682 euro apmērā (tajā skaitā 173 345 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā paredzēti līdzekļi 185 000 euro apmērā, dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas jomā – 187 036 euro apmērā un jūras negadījumu izmeklēšanas jomā – 103 301 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. rīkojumu Nr. 632)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. oktobra
rīkojumam Nr. 623
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2021.–2023. gadam

(Pielikums MK 07.09.2021. rīkojuma Nr. 632 redakcijā)

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2019. gada izpilde

2020. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2021. gada plāns

2021. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2022. gada pieprasījums

2023. gada pieprasījums

P0 17000–21700Resursi izdevumu segšanai

475 337

475 337

475 337

475 337

475 337

475 337

A3003.0.21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti

475 337

475 337

475 337

475 337

475 337

475 337

B000 1000–9000Izdevumi – kopā

632 869

640 364

475 337

648 682

475 337

475 337

B1001.0.1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

611 403

618 898

453 871

627 216

453 871

453 871

B1101.1.1000–2000Kārtējie izdevumi

611 403

618 898

453 871

627 216

453 871

453 871

10001.1.1000Atlīdzība

362 172

368 377

330 178

366 682

330 178

330 178

20001.1.2000Preces un pakalpojumi

249 231

250 521

123 693

260 534

123 693

123 693

B2002.0.5000; 9000Kapitālie izdevumi

21 466

21 466

21 466

21 466

21 466

21 466

PIM 17000–21700; – [1000–9000]Finansiālā bilance

–157 532

–165 027

 

–173 345

  
  F 00 00 00 00Finansēšana

157 532

165 027

 

173 345

  
  F21010000Naudas līdzekļi

157 532

165 027

 

173 345

  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

157 532

165 027

 

173 345

 

 

07.09.2021