Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 649

Rīgā 2020. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 65 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 14. punktu
un Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 158. nr.; 2018, 7. nr.; 2019, 79. nr.; 2020, 84B. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlā aizdevuma veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai."

2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji - juridiskās personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai."

3. Izteikt 22.2. apakšpunktu un 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.2. tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, ievērojot šo noteikumu 49. punktā minētos nosacījumus.

22.1 Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kuram paralēlā aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un tam nav noslēgts vienošanās līgums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi."

4. Papildināt 41. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja atbalsts tiek apvienots ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, saimnieciskās darbības veicējs papildus šo noteikumu 35. punktā minētajai informācijai iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas (atbalsta piešķiršanas datums, atbalsta sniedzējs, atbalsta pasākums un plānotā vai piešķirtā atbalsta summa)."

5. Papildināt noteikumus ar 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām (izņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu grūtībās nonākušiem saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju - šādu lēmumu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

03.11.2020