Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 46

Rīgā 2020. gada 17. septembrī (prot. Nr. 27, 59. §)

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
3. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 78; 2017, Nr. 15; 2019, Nr. 11, Nr. 182; 2020, Nr. 7, Nr. 62, Nr. 90) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā netraucē tā vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, vērtību kopuma radīto noskaņu, kā arī konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturu un mērogu;".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.1 Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās ielu tirdzniecības aprīkojumā nedrīkst izmantot spilgtus, ar pilsētvidi kontrastējošus toņus, ieteicams ir klusināts vai monohroms kolorīts;".

3. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. nedrīkst aizsegt stacionārus reklāmas objektus, esošas tirdzniecības vietas, skatlogus, informatīvas zīmes un satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. Jānodrošina ielas teritorijas brīvais platums vismaz 3,50 m un brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām;".

4. Izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treilera), mehāniskā transportlīdzekļa vai tirdzniecībai aprīkota velosipēda, kas pārsniedz noteikumu 9.5. apakšpunktā noteiktos izmērus, izmantošana:

9.6.1. aizliegta ierīkotās peldvietās un pludmalē (no jūras piekrastes līdz kāpu zonai), izņemot tirdzniecībai aprīkotu velosipēdu;

9.6.2. atļauta (izņemot noteikumu 9.6.1. apakšpunktā noteiktās vietas), ja mehāniskā transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 3500 kg, piekabes pilna masa nepārsniedz 1750 kg un mehāniskā transportlīdzekļa kopā ar piekabi pilna masa nepārsniedz 5250 kg;".

5. Izteikt 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.7. paredzētā vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi, t. sk. jāparedz ietves brīvais platums ne mazāk kā 1,20 m Vecrīgas teritorijā, ne mazāk kā 2 m Rīgas vēsturiskajā centrā un ne mazāk kā 1,50 m pārējā Rīgas teritorijā."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Ielu tirdzniecībā pasākuma laikā, ja pasākuma norises vietā tiek norobežota un pasākuma norises vietā tiek kontrolēts apmeklētāju skaits, ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, ja tas atbilst pasākuma saturam, neapdraud sabiedrisko kārtību un drošību, nepiesārņo apkārtējo vidi un ja to saskaņo:

66.1 1. attiecīgā pasākuma organizators;

66.1 2. pasākuma norises vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs - attiecībā uz teritorijas sakopšanu;

66.1 3. Rīgas pašvaldības policijas - attiecībā uz sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu."

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 17. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 46 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" veicina uzņēmējdarbību un paplašina uzņēmējiem iespējas tirgoties, nosakot, ka Rīgas vēsturiskajā centrā, parkos, skvēros un aizsargājamās apbūves teritorijās pastāvīgo ielu tirdzniecību varēs veikt no tirdzniecībai paredzētām piekabēm, mehāniskiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkota velosipēda; līdz šim tas bija aizliegts.

Ar grozījumiem ir noteiktas prasības pastāvīgās ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar ārkārtas situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tieši ietekmē tādas jomas kā ēdināšana un tirdzniecība, kā arī ņemot vērā to, ka modernās tehnoloģijas attīstās un parādās jauna tendence un vēlme no uzņēmēju puses veikt tirdzniecību no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un velosipēdiem, kas aprīkoti tirdzniecībai, kā arī, lai mazinātu COVID-19 radītās sekas attiecībā uz ielu tirdzniecību, ir nepieciešami uzņēmēju atbalsta pasākumi, atļaujot ielu tirdzniecību veikt arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm, mehāniskiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkota velosipēda.

Būtiski, ka saskaņā ar minētajiem atvieglojumiem netiks pasliktināts pilsētvides vizuālais stāvoklis, jo ir noteikts, ka Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās ielu tirdzniecības aprīkojumā nedrīkst izmantot spilgtus toņus, ieteicams ir klusināts vai monohroms kolorīts, kā arī noteikti ierobežojumi ietves brīvajam platumam, kas netraucēs gājēju pārvietošanos.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo tiek paredzēti atvieglojumi ielu tirdzniecības veikšanai Rīgas vēsturiskajā centrā, parkos, skvēros un aizsargājamās apbūves teritorijās.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

14.10.2020