Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 623

Rīgā 2020. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 60 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39. panta pirmo
un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

14.1. 500 cilvēku iekštelpās;

14.2. 1000 cilvēku ārtelpās.";

1.2. papildināt noteikumus ar 16.2 un 16.3 punktu šādā redakcijā:

"16.2 No 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim organizējot publiskus pasākumus iekštelpās, tai skaitā pasākumus šo noteikumu 16.1 punktā minētajās vietās un izklaides vietās, apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.

16.3 No 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim aizliegts organizēt pasākumus ārtelpās, kuros piedalās vairāk par 300 dalībniekiem un notiek personu aktīva pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t. sk. maratoni).";

1.3. papildināt noteikumus ar 20.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.8. no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim apmeklētāji atrodas tikai sēdvietās.";

1.4. svītrot 28. punktā vārdus un skaitļus "Līdz 2020. gada 31. oktobrim";

1.5. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais personu skaits grupā ir 30 cilvēki un grupās nepiemēro šo noteikumu 6.2.10. apakšpunktā un 25. punktā minētos izņēmumus.";

1.6. papildināt noteikumus ar 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē.";

1.7. papildināt III nodaļu ar 32.4 un 32.5 punktu šādā redakcijā:

"32.4 Sporta pasākumu (izņemot šo noteikumu 32.3 punktā minētos sporta pasākumus) un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir šādi papildu pienākumi:

32.4 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums vai sporta treniņš (nodarbība)) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

32.4 2. kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

32.5 Sporta pasākumi bērniem (personām vecumā līdz 18 gadiem) norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē).";

1.8. papildināt noteikumus ar 38.8 punktu šādā redakcijā:

"38.8 Šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētā persona apliecinājuma anketu aizpilda vienu reizi 30 dienās.";

1.9. izteikt 67. punkta ievaddaļu un 67.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);";

1.10. aizstāt 67.5. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 16.1 punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 16.1 un 16.2 punktā".

2. Šo noteikumu 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. un 1.8. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 10. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

10.10.2020