Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 570

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 34. §)

Par Patentu valdes 2021. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Patentu valdes 2021. gada budžeta ieņēmumus 3 940 799  euro apmērā un izdevumus 4 235 799 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 295 000 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojumam Nr. 570

Patentu valdes ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2021.-2023. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums 2020. gads
(euro)
2021. gads
(euro)
2022. gads
(euro)
2023. gads
(euro)
17000-21700 RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI
(IEŅĒMUMI) - KOPĀ

3 925 034

3 940 799

3 704 979 3 704979
21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 925 034

3 940 799

3 704 979 3 704 979
1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ 4 293 034 4 235 799 3 954 979 3 954 979
1000-4000; 6000-7000 Uzturēšanas izdevumi 4 109 034 4 184 799 3 949 979 3 949 979
1000-2000 Kārtējie izdevumi 2 819 919 2 788 199 2 553 379 2 553 379
1000 Atlīdzība 1 630 187 1 630 187 1 630 187 1 630 187
2000 Preces un pakalpojumi 1 189 732 1 158 012 923 192 923 192
7600-7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība 1 089 115 1 146 600 1 146 600 1 146 600
7700 Starptautiskā sadarbība 1 089 115 1 146 600 1 146 600 1 146 600
7100-7500; 7800 Uzturēšanas izdevumu transferti 200 000 250 000 250 000 250 000
7800 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 200 000 250 000 250 000 250 000
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 184 000 51 000 5 000 5 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 184 000 51 000 5 000 5 000
[17000-21700; 22100-22300]-[1000-9000] Finansiālā bilance -368 000 -295 000 -250 000 -250 000
F 00 00 00 00 Finansēšana 368 000 295 000 250 000 250 000
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 368 000 295 000 250 000 250 000
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 368 000 295 000 250 000 250 000

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

29.09.2020