Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 531

Rīgā 2020. gada 22. septembrī (prot. Nr. 55 4. §)

Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2021. gada budžeta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu, apstiprināt valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2021. gada budžeta ieņēmumus 796 460 euro apmērā un izdevumus 896 460 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri 100 000 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 22. septembra
rīkojumam Nr. 531

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2021. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

2021. gads
(euro)

17000-217000 RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI 796 460
21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 771 900
17000; 18000;
19000
Transferti 24 560
18000 Valsts budžeta transferti 24 560
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 24 560
18310 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 24 560
18311 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas 24 560
1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ 896 460
1000-4000;
6000-7000
Uzturēšanas izdevumi 886 460
1000-2000 Kārtējie izdevumi 886 460
100 Atlīdzība 690 000
2000 Preces un pakalpojumi 196 460
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 10 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 10 000
[17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance -100 000
F00 00 00 00 Finansēšana 100 000
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 100 000
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
100 000

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

22.09.2020