Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 42

Rīgā 2020. gada 21. augustā (prot. Nr. 24, 5. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma "Par autoceļiem" 6. panta 4.1 daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 27, Nr. 212; 2015, Nr. 64; 2016, Nr. 67, Nr. 142; 2018, Nr. 129) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. SMS apmaksas pakalpojums - maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par maksas autostāvvietas apmaksas laiku atbilstoši maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktai kārtībai;";

1.2. papildināt 11. punktu aiz vārdiem "svētku dienas," ar vārdiem "tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laiku (augusta sestdiena, svētdiena) un šo saistošo noteikumu 11.1 punktā noteikto gadījumu,";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja svētku diena - 4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris - iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikta par brīvdienu, par maksas autostāvvietas lietošanu nav jāmaksā.

11.2 Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par darba dienas pārcelšanu uz sestdienu, tad darba dienā, kas noteikta par brīvdienu, un sestdienā, kas noteikta par darba dienu, maksas autostāvvietas darba laiks tiek noteikts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11. punktā paredzēto attiecīgās teritorijas darba laiku sestdienā.";

1.4. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Maksimālais laiks, kurā transportlīdzeklis var būt novietots maksas autostāvvietā bez samaksas veikšanas, ir 5 minūtes, ievērojot šo saistošo noteikumu 20. punkta nosacījumus.";

1.5. izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 5 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 8 euro stundā R zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13. janvāra ielai, pa 13. janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu, no 13. janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11. novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11. novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apbūves līniju no Jaunielas līdz Bīskapa gātei, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apstādījumu līniju no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (turpmāk - R zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu R zonas teritorijā ir 1,30 euro;";

1.6. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Iebraucot un apturot mehānisko transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes, ir jāievēro šāda kārtība:

20.1. jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

20.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā jāizvēlas kādu no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas samaksas veidiem;

20.3. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājam 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā jāreģistrē transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un jāveic priekšapmaksa par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku. Maksa par autostāvvietas lietošanu tiek aprēķināta no samaksas veikšanas brīža;

20.4. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu norēķiniem par maksas autostāvvietas lietošanu, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un tarifu zonu. Izbraucot no maksas autostāvvietas, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. Maksa par autostāvvietas lietošanu tiek aprēķināta no samaksas uzsākšanas brīža;

20.5. personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem apliecina mēneša abonements, iedzīvotāja karte, lietotāja karte vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, 5 minūšu laikā pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā - kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai šo saistošo noteikumu ievērošanu kontrolējošajai personai būtu iespējams nepārprotami pārliecināties par šī dokumenta esību, dokumenta numuru un derīguma termiņu.";

1.7. svītrot 27.24. apakšpunktu.

2. Saistošo noteikumu 1.5. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu
administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 21. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Tiek precizētas saistošo noteikumu normas par maksas autostāvvietu apmaksas uzsākšanas brīdi.

1.2. Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas bez maksas varēs izmantot arī tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā.

1.3. Ja svētku diena - 4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris - iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikta par brīvdienu, maksas autostāvvietas lietošana ir bez maksas.

1.4. Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par darba dienas pārcelšanu uz sestdienu, tad darba dienā, kas noteikta par brīvdienu, un sestdienā, kas noteikta par darba dienu, maksas autostāvvietas darba laiks tiek noteikts saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos paredzēto attiecīgās teritorijas darba laiku sestdienā.

1.5. Veiktas izmaiņas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu R zonas teritorijā, samazinot B zonas teritoriju. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

1.6. Paredzēts, ka samazināto maksas autostāvvietas pēcapmaksas apmēru varēs maksāt, izvēloties jebkuru norēķinu kanālu, t. i., samazinātā pēcapmaksa tiks piemērota arī gadījumos, ja samaksa tiek veikta ar kredītiestādes starpniecību. Šī norma stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

1.7. Svītrota prasība, ka, veicot samaksu ar SMS, autostāvvietas lietotāja transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas uzlīmi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. No Valsts kontroles revīzijas 2.4.1-2/2018 atzinuma izriet, ka nepieciešams precizēt saistošo noteikumu normas par maksas autostāvvietas izmantošanu līdz 5 minūtēm un maksas autostāvvietu lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS pakalpojumus. Ņemot vērā minēto, lai samazinātu risku par tiesību normu nepareizu izpratni, tiek precizēts, ka 5 minūšu laikā no transportlīdzekļa novietošanas brīža maksas autostāvvietā maksas autostāvvietas lietotājam ir jāizvēlas norēķinu veids par maksas autostāvvietas lietošanu - priekšapmaksa vai pēcapmaksa vai noteiktajā kārtībā jānovieto dokuments par tiesībām lietot maksas autostāvvietu. Priekšapmaksa ir jāveic 5 minūšu laikā no transportlīdzekļa iebraukšanas maksas autostāvvietā un tā tiek aprēķināta no tās veikšanas brīža par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet ne mazāk kā saistošajos noteikumos noteiktajā minimālās maksas apmērā. Saistošie noteikumi precizēti, lai skaidrotu, ka, iebraucot maksas autostāvvietā, priekšapmaksas izvēles gadījumā, ja autostāvvietu lietotājs ir paredzējis, ka maksas autostāvvietu lietos ilgāk par 5 minūtēm, maksas autostāvvietas lietotājs varētu paspēt veikt fiziskas darbības SMS norēķinu veikšanai (sākt izmantot aplikāciju, nosūtīt īsziņu u. c.), reģistrēt transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā elektroniskajā kontroles iekārtā vai transportlīdzeklī novietot dokumentu, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, piemēram, bezmaksas lietošana personai ar invaliditāti. Tādējādi tiek novērsts Valsts kontroles norādītais, ka autostāvvietu lietotājiem iepriekš nebija pietiekami skaidri noteikti nosacījumi, kā izmantojams saistošajos noteikumos paredzētais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks līdz 5 minūtēm.

2.2. Tradicionāli katru gadu augustā notiek Rīgas pilsētas svētki. Lai veicinātu svētku veiksmīgāku norisi un dotu iespēju svētkos piedalīties plašākam personu lokam, kā arī ņemot vērā, ka sakarā ar svētku norisi daļā maksas autostāvvietu tiek aizliegta transportlīdzekļu novietošana, Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu bezmaksas lietošana tiek paredzēta arī tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā.

2.3. Praksē maksas autostāvvietu lietotājiem ir radušās neskaidrības un iebildumi pret maksas autostāvvietu darbības režīmiem nākamajās darba dienās pēc svētku dienām, kas noteiktas par brīvdienām, kā arī situācijās, kad darba diena iekrīt starp svētku dienu un brīvdienu. Maksas autostāvvietu lietotāji šādās situācijās nākamo darba dienu pēc svētku dienas, kas noteikta par brīvdienu, uzskata arī par brīvdienu un neveic maksas autostāvvietas apmaksu. Tā rezultātā maksas autostāvvietas lietotājam tiek piemērots pēcapmaksas paziņojums. Arī darba dienas pārcelšanas gadījumā maksas autostāvvietu lietotājiem ir radušās neskaidrības par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu. Ņemot vērā šīs praksē konstatētās neskaidrības, ievērojot labu pārvaldību, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra izteikto viedokli par nepieciešamību uzlabot autostāvvietu lietotāju informētību, saistošajos noteikumos tiek paredzēts noteikt precīzu regulējumu par maksas autostāvvietu apmaksas režīmu šādās situācijās.

2.4. Saistošie noteikumi veicinās transporta plūsmas samazināšanu Rīgas vēsturiskajā centrā A un R zonā, motivējot Rīgas iedzīvotājus savus transportlīdzekļus novietot B un C zonās. Ņemot vērā, ka šo izmaiņu ieviešanai nepieciešamas satiksmes organizācijas izmaiņas (ceļa zīmju nomaiņa) un izmaiņu veikšana maksas automāta programmā, paredzēts, ka šis grozījums stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

2.5. Maksas autostāvvietu lietotājam ir tiesības veikt samaksu par pēcapmaksas paziņojumu samazinātā apmērā (80 % no pēcapmaksas) 10 dienu laikā no paziņojuma piemērošanas dienas, neiesniedzot pretenziju par pēcapmaksas paziņojuma piemērošanu un gadījumos, ja nav pielietota riteņu bloķēšanas iekārta. Pašreiz saistošajos noteikumos ir noteikti samaksas veikšanas kanāli, kurus izmantojot, var tikt piemērota samazinātā pēcapmaksa. Taču šāda iespēja nav paredzēta, ja samaksa tiek veikta ar kredītiestādes starpniecību, t. i., samaksa tiek veikta kredītiestādē vai izmantojot internetbanku. Prakse liecina, ka daudzi maksas autostāvvietu lietotāji vēlas veikt pēcapmaksas paziņojuma apmaksu samazinātā apmērā, izmantojot internetbanku vai veicot samaksu kredītiestādē, taču šāds norēķinu veids samazinātās pēcapmaksas piemērošanai saistošajos noteikumos nav paredzēts. Šādu situāciju dēļ maksas autostāvvietu lietotājiem ir radušies iebildumi pret saistošajos noteikumos paredzēto ierobežojumu, arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izteicis iebildumu pret šādu situāciju. Izvērtējot autostāvvietu lietotāju rīcību, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" ir secinājusi, ka maksas autostāvvietu lietotāji vēlas maksāt pēcapmaksu samazinātā apmērā, izmantojot bankas pakalpojumus, bet neprecizitātes maksas autostāvvietu lietotāju veiktās samaksas reģistrēšanā iespējams novērst, ja maksājuma uzdevumā ir norādīti precīzi pēcapmaksas paziņojuma dati, tādēļ tiek svītrota norma, kas ierobežoja samazinātās pēcapmaksas apmaksas veidus, paredzot, ka samazināto pēcapmaksu varēs arī apmaksāt, izmantojot internetbanku vai veicot pārskaitījumu kredītiestādē. Ņemot vērā, ka šī grozījuma ieviešanai nepieciešamas izmaiņas Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" informācijas tehnoloģiju sistēmā, paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

2.6. Attīstot transportlīdzekļu kontroles sistēmu, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" jau pašreiz pārbauda visus transportlīdzekļus neatkarīgi no maksas autostāvvietas apmaksas veida, t. i., neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklim ir SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas uzlīme. Tādēļ vairs nav nepieciešams noteikums par SMS apmaksas sistēmas lietotāja uzlīmi transportlīdzeklī.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" apsaimnieko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kura iegūtos līdzekļus no autostāvvietu lietošanas novirza izdevumu segšanai par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu, ierīkošanu, kā arī satiksmes infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā norādīto, ar saistošo noteikumu grozījumiem netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas, taču, izstrādājot projektu, tas tika saskaņots ar Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekotāju Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu
administrācijas vadītājs E. Balševics

17.09.2020