Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.135

(protokols Nr.4, 28.§) Ventspilī 1998. gada 16. martā

Par īres maksas noteikšanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā

Ar š.g. 1. janvāri stājas spēkā Latvijas Republikas likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības tiek aplikta zeme, uz kuras atrodas dzīvojamās mājas. Pēc 1999. gada 31. decembra, kad likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" stājas spēkā pilnā apjomā, nodokļa likme būs 1% no zemes, uz tās esošo ēku un būvju kopējās kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 6. maija noteikumiem nr.169 "Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība", sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa ieviešanu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ēku amortizācijas atskaitījumu normalizēšanu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ņemot vērā 1997. gada inflāciju, izskatījusi Ventspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Nekustamā īpašuma pārvalde" sagatavoto priekšlikumu par pakāpeniskām izmaiņām īres maksā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt maksimālo īres maksu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ar š.g. 1.novembri par dzīvojamās mājas dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru Ls 0,23 mēnesī.

2. Noteikt ar š.g. 1.novembri īres maksu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā esošajās mājās:

2.1. par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru Ls 0,18 mēnesī;

2.2. par komunālā dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru Ls 0,11 mēnesī;

2.3. par sanitāri tehniskām prasībām neatbilstoša dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru Ls 0,075 mēnesī.

3. Par dzīvokļa īres maksas paaugstināšanu izīrētājam īrnieks jābrīdina LR likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā.

4. Uzdot Sociālās aprūpes pārvaldei (I.Staškēviča) 2 mēnešu laikā iesniegt Ventspils pilsētas domei priekšlikumus par maznodrošināto iedzīvotāju kategorijām un kārtību kompensācijas saņemšanai par dzīvokļu īri.

5. Ar š.g. 1. novembri atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 1997. gada 21. jūlija lēmumu Nr.195 "Par maksimālo īres maksu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

"LV" redakcijā - 24.03.1998.

16.03.1998