Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-29

Jelgavā 2020. gada 27. augustā (prot. Nr. 14, 1. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 202. nr.; 2020, 28. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.1.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.24. Jaunrades nams "Junda".

2. Papildināt 30.2. apakšpunktu ar vārdiem "un to, ka komitejas sēdes norisē tiks izmantota videokonference;".

3. Papildināt nolikumu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, un par to ir paziņojis ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms plānotās sēdes līdz pulksten 10.00, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš ir reģistrējies dalībai sēdē, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu NAMEJS."

4. Svītrot 40. punktu.

5. Papildināt 64.1. apakšpunktu ar vārdiem "vai domes sēdes norisē ir izmantota videokonference".

6. Papildināt 66.1. apakšpunktu ar vārdiem "lemt, vai sēdes norisē tiks izmantota videokonference;".

7. Papildināt nolikumu ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, un par to ir paziņojis ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms plānotās sēdes līdz pulksten 10.00, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš ir reģistrējies dalībai domes sēdē, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu NAMEJS."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 20-29 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nepieciešams aktualizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikuma 9. punktā ietverto pašvaldības iestāžu sarakstu sakarā ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56. pantu, pašvaldības nolikumā var noteikt iespēju domes deputātam vai pastāvīgās komisijas loceklim piedalīties sēdē un balsot, ja sēdes norisē tiek izmantota videokonference, līdz ar to ir nepieciešams papildināt Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu ar attiecīgajiem punktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 1. grozīts pašvaldības iestādes "Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda"" nosaukums uz "Jaunrades nams "Junda"".

2. nolikums papildināts ar punktiem, kas dod domes deputātam vai pastāvīgās komitejas loceklim, kurš nevar ierasties attiecīgi domes vai komitejas sēdes norises vietā, iespēju un tiesības piedalīties balsošanā, ja sēdes norisē tiek izmantota videokonference.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi būs pieejami pašvaldības domes ēkā, tiks publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", kā arī tiks nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

28.08.2020