Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 539

Rīgā 2020. gada 25. augustā (prot. Nr. 50 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"

Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
11. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi apstiprina šādu veidlapu paraugus izglītības jomā:

2.1. veidlapa Nr. VS-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām" (turpmāk - veidlapa Nr. VS-1) (1. pielikums);

2.2. veidlapa Nr. VSP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām" (turpmāk - veidlapa Nr. VSP-1) (2. pielikums).

3. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:

3.1. veidlapu Nr. VS-1 aizpilda vispārējās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas;

3.2. veidlapu Nr. VSP-1 aizpilda izglītības iestādes (izņemot vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Respondenti katru gadu veidlapas aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 4. oktobrim."

3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Veidlapas par 2020./2021. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 30. novembrim."

4.  1. pielikumā:

4.1. aizstāt 228. rindā vārdus "Neklātienē izglītojamo skaits" ar vārdiem "Neklātienes izglītojamo skaits";

4.2. aizstāt 230. rindā vārdus "Tālmācībā izglītojamo skaits" ar vārdiem "Tālmācības izglītojamo skaits";

4.3. izteikt 5.1. sadaļas 513. rindu šādā redakcijā:

"513

no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

             

"

4.4. aizstāt 535. rindā skaitļus "1,00-1,33" ar skaitļiem "1,00-1,334";

4.5. aizstāt 536. rindā zīmi un skaitli "> 1,33" ar zīmi un skaitli "> 1,334";

4.6. svītrot 7.1., 7.2. un 8. sadaļu;

4.7. izteikt 1011. rindu šādā redakcijā:

"1011

nodarbības, kas saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās)            

"

4.8. izteikt 11. sadaļu šādā redakcijā:

"11. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot vispārējās pamatizglītības/
vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli

Rindas kods

Mācību priekšmeta nosaukums

Apgūst

latviešu valodā/
mazākumtautību valodā/
bilingvāli

Kopā

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

10. kl.

11. kl.

12. kl.

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1100

                             

1101

                             

1102

                             

1103

                             

1104

                             

1105

                             

1106

                             

1107

                             

1108

                             

1109

                             

1110

                             

1111

                             

1112

                             

1113

                             

1114

                             

1115

                           

"

4.9. norādījumos veidlapas Nr. VS-1 aizpildīšanai:

4.9.1. aizstāt skaitļus "5.1.-8." ar skaitļiem "5.1.-6.";

4.9.2. svītrot vārdus "vai klātienes izglītības programmas (vakara (maiņu) vidusskolā)".

5.  2. pielikumā:

5.1. aizstāt veidlapas nosaukumā vārdus "Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats" ar vārdiem "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām";

5.2. aizstāt 516. rindā vārdus "t. sk. aukles" ar vārdiem "t. sk. aukles un skolotāju palīgi";

5.3. aizstāt 555. rindā skaitļus "1,00-1,33" ar skaitļiem "1,00-1,334";

5.4. aizstāt 556. rindā zīmi un skaitli "> 1,33" ar zīmi un skaitli "> 1,334";

5.5. svītrot 7. un 8. sadaļu.

6. Svītrot 3. un 4. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

28.08.2020