Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Gulbenē 2020. gada 30. jūlijā (prot. Nr. 14, 157. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā skaitli un vārdu "1. pielikums" ar vārdu "pielikums".

2. Papildināt pielikuma tabulu ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6.

Ieejas maksa izlaušanās istabas spēlē "Perons 13"

(līdz 5 personām)

1 pakalpojums

20.66

4.34

25.00"

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ir nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pakalpojumu veidu, nosakot par to cenu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu veidus un to cenu.

Projekts paredz izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis":

- precizējot saistošajos noteikumos skaitli un vārdu "1. pielikums" ar vārdu "pielikums", ņemot vērā, ka tas ir vienīgais pielikums;

- papildinot maksas pakalpojumu cenrādi ar jaunu pakalpojumu veidu - izlaušanās istabas spēli "Perons 13" izglītojošā un interaktīvā centrā "Dzelzceļš un Tvaiks".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sniedzot jauno pakalpojuma veidu - izlaušanās istabas spēli "Perons 13", ņemot vērā apstiprināto cenrādi, tiek gūti atbilstoši budžeta ienākumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus. Projekts skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas izmanto aģentūras maksas pakalpojumus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

b) Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" kā maksas pakalpojumu sniedzējs;

a) Gulbenes novada dome kā aģentūras darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.

Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

19.08.2020