Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrija

Noteikumi Nr.8 Rīgā 2000. gada 17. martā

Grozījumi Satiksmes ministrijas 1999. gada 22. marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar

Ceļu satiksmes likuma 22. panta trešo daļu

Izdarīt Satiksmes ministrijas 1999. gada 22. marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izslēgt 26.1., 37.1., 51.1., 58.1. un 63.1. apakšpunkta otro daļu.

2. Papildināt 28. punktu aiz vārdiem "netiek nokārtots" ar vārdiem "vai netiek kārtots."

3. Papildināt 35. punktu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

"Ārvalstu diplomātiem iepriekšminētais iesniegums nav nepieciešams, to ārvalstīs izdotā vadītāja apliecība tiek atstāta tās īpašniekam un tiek izsniegtas pastāvīgās LR vadītāja apliecības."

4. Aizstāt 37.3. apakšpunktā vārdu "gadījumu" ar vārdiem "gadījumus, kad ārvalstu diplomāts maina savu vadītāja apliecību, kā arī gadījumus."

5. Papildināt 38. punktu aiz vārdiem "starpvalstu vienošanās," ar vārdiem "kā arī ārvalstu diplomātu."

6. Papildināt 43. punktu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja persona iesniedz pastāvīgo vadītāja apliecību un tās vietā izsniegto pagaidu vadītāja apliecību vai arī pastāvīgo vadītāja apliecību, kuras vietā izsniegta pagaidu vadītāja apliecība, vadītāja apliecības apmaiņa (arī gadījumos, ja pēdējās saņemtās pagaidu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada) tiek veikta bez eksāmenu kārtošanas."

7. Papildināt 51.1. apakšpunktu aiz vārdiem "(forma Nr.9) kopija" ar vārdiem "vai Latvijas vēstniecības vai konsulāta izdotās Atgriešanās apliecības kopija."

8. Papildināt 65. punkta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja augstākā ir bijusi BE, C1E, D1E, CE vai DE kategorija, braukšanas eksāmens attiecīgi jākārto ar B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekli."

9. Papildināt 88.4.7. apakšpunktu aiz vārdiem "stāvvieta paralēli braukšanas virzienam" ar vārdiem ", braukšanas elementu (figūru) "kases automāts."

10. Aizstāt 91.2.1. apakšpunktā vārdus "88.4.7. punktā minēto braukšanas elementu" ar vārdiem "kādu no 88.4.7. punktā minētajiem braukšanas elementiem."

11. Noteikumu 9.punkts stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūniju.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

23.03.2000