Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 84

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 28 4. p.)
Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību noteikšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Normatīvie noteikumi "Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/34, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu informācijas dokumenta standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES/, (tālāk tekstā – Regula Nr.  2018/34) prasību ieviešanu un Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/33, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu pārskata standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES, (tālāk tekstā – Regula Nr.  2018/33) prasību ieviešanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. termins "pakalpojumu cenrādis" atbilst Regulā Nr.  2018/34 lietotajam terminam "tarifu informācijas dokuments";

2.2. termins "pakalpojumu maksas pārskats" atbilst Regulā Nr.  2018/33 lietotajam terminam "pārskats par tarifiem".

3. Noteikumi ir saistoši kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, kā arī dalībvalstī licencētu kredītiestāžu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiālēm Latvijā, kuras piedāvā patērētājiem maksājumu kontu un ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus (tālāk tekstā – maksājumu pakalpojumu sniedzējs). Noteikumi nav saistoši elektroniskās naudas iestādēm, kas piedāvā vienīgi elektroniskās naudas kontus.

II. Pakalpojumu cenrādis

4. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izstrādājot pakalpojumu cenrādi (tarifu informācijas dokumentu), izmanto vismaz pakalpojumu terminus, kas noteikti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 14. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 82 "Patērētāju biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts" pielikumā.

5. Pakalpojumu cenrādi (tarifu informācijas dokumentu) noformē tā, lai informācija tajā būtu kodolīga, saprotama un viegli lasāma gan krāsainā formātā, gan drukātā vai kopētā melnbaltā variantā.

6. Pakalpojuma cenrādis (tarifu informācijas dokuments) ir spēkā esošs un izteikts maksājumu konta valūtā vai – ja patērētājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs par to vienojušies – citā valūtā.

7. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs visaptverošo izmaksu rādītāju, kas apkopo maksājumu konta kopējās gada izmaksas, norāda atsevišķā tabulā pakalpojumu cenrāža (tarifu informācijas dokumenta) beigās.

III. Pakalpojumu maksas pārskats

8. Patērētājam sniedzamā pakalpojumu maksas pārskata (pārskata par tarifiem) saturu, formu un izsniegšanas veidu nosaka Regula Nr.  2018/33.

9. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izstrādājot pakalpojumu maksas pārskatu (pārskatu par tarifiem), izmanto vismaz pakalpojumu terminus, kas noteikti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 14. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 82 "Patērētāju biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts" pielikumā.

10. Pakalpojumu maksas pārskatu (pārskatu par tarifiem) noformē tā, lai informācija tajā būtu saprotama un viegli lasāma gan krāsainā formātā, gan drukātā vai kopētā melnbaltā variantā.

11. Pakalpojumu maksas pārskatu (pārskatu par tarifiem) izsaka maksājumu konta valūtā vai – ja patērētājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs par to vienojušies – citā valūtā.

12. Pakalpojumu maksas pārskatu (pārskatu par tarifiem) sagatavo latviešu valodā vai – ja patērētājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs par to vienojušies – citā valodā.

13. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu maksas pārskata (pārskata par tarifiem) kopsavilkuma sadaļā norāda maksājumu konta visaptverošo izmaksu rādītāju.

IV. Noslēguma jautājums

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2018. gada 29. maija normatīvie noteikumi Nr. 90 "Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību noteikšanas normatīvie noteikumi".

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (Dokuments attiecas uz EEZ).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
23.07.2020