Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5. nr.; 1996, 23., 24. nr.; 2000, 10. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12. nr.; 2004, 24. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 40., 188. nr.; 2020, 119.C nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības domes vēlēšanu likums".

2. Aizstāt 1. panta pirmajā daļā vārdus "Republikas pilsētas domi un novada domi" ar vārdiem "Pašvaldības domi".

3. 2. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 30 000 iedzīvotāju - 15 deputāti;

no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju - 19 deputāti;

vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju - 23 deputāti.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Republikas pilsētas domē" ar vārdiem "Valstspilsētas pašvaldības domē".

4. Izslēgt 3. pantā vārdus "republikas pilsētas un novada".

5. Aizstāt 9. panta pirmās daļas 8. punktā vārdus "republikas pilsētas domes un novada" ar vārdu "pašvaldības".

6. Aizstāt 10. panta trešajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

7. Aizstāt 12. pantā vārdus "republikas pilsētas un novada" ar vārdu "pašvaldības".

8. 15. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā partija;

2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā.";

izslēgt otro un trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

9. Izslēgt 16. panta pirmo, otro un trešo daļu.

10. Aizstāt 17. panta pirmās daļas 3. punkta "d" apakšpunktā vārdus "republikas pilsēta" ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldība".

11. 18. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām ir 15 euro par katru ievēlējamo deputātu.";

izslēgt otro daļu.

12. 19. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

13. Izslēgt 21. panta pirmo daļu.

14. 22. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības";

izslēgt otrās daļas 1. punkta "d" apakšpunktu.

15. 22.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "Pašvaldības";

aizstāt trešajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

16. 24. pantā:

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "Republikas pilsētas un novada" ar vārdu "Pašvaldības";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "Republikas pilsētas un novada" ar vārdu "Pašvaldības";

aizstāt sestās daļas trešajā teikumā vārdus "republikas pilsētu un novadu" ar vārdu "pašvaldību".

17. Izteikt 26. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: pirmdien - no pulksten 16.00 līdz 20.00; ceturtdien - no pulksten 9.00 līdz 16.00; piektdien - no pulksten 13.00 līdz 20.00."

18. 35. panta otrajā daļā:

izslēgt vārdus "vēlētāju apvienības";

aizstāt vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

19. 37. panta otrajā daļā:

izslēgt vārdus "vēlētāju apvienības";

aizstāt vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

20. 37.1 pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "politisko partiju apvienībām un vēlētāju apvienībām" ar vārdiem "un politisko partiju apvienībām";

aizstāt 1. punktā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

21. Aizstāt 40.3 pantā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

22. Aizstāt 41. panta pirmajā daļā vārdus "Republikas pilsētas un novada" ar vārdu "Pašvaldības".

23. 44. pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības" un otrajā teikumā vārdus "Republikas pilsētas un novada" - ar vārdu "Pašvaldības";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Republikas pilsētas" ar vārdiem "Valstspilsētas pašvaldības".

24. Aizstāt 45. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

25. Izteikt 45.3 panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Ja tiesa, izskatot sūdzību, konstatē, ka vēlēšanu organizēšanā vai balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā ir pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas ietekmējuši attiecīgās domes deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām, tā atceļ lēmumu par attiecīgās pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu un pieņem vienu no šādiem nolēmumiem:".

26. Aizstāt 45.4 panta pirmajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

27. Aizstāt 45.5 panta pirmajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

28. Aizstāt 45.8 pantā vārdus "republikas pilsētas un novada" ar vārdu "pašvaldības".

29. 45.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "Republikas pilsētas un novada" ar vārdu "Pašvaldības";

aizstāt otrās daļas trešajā teikumā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

30. Aizstāt 47.1 pantā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

31. Aizstāt 49. panta otrajā daļā vārdus "politisko partiju apvienības un vēlētāju apvienības" ar vārdiem "un politisko partiju apvienības".

32. 51. pantā:

izslēgt pirmo un otro daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "un vēlētāju apvienībām".

33. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6. un 7. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"14. Grozījumi šā likuma 2. panta pirmajā daļā par deputātu skaitu novada domē, nosakot ievēlējamo deputātu skaitu pašvaldību vēlēšanās, ir piemērojami, sākot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

15. No dienas, kad iesniegts pieteikums par 2021. gada attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmuma par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums par atkārtoto vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, pašvaldības darbu pēc 2021. gada 1. jūlija nodrošina esošā republikas pilsētas dome vai novada dome saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības darbību.

16. No dienas, kad iesniegts pieteikums par 2021. gada attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmuma par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu vai attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmuma par novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, līdz dienai, kad stājas spēkā atkārtotās balsošanas rezultāti, pašvaldības darbu pēc 2021. gada 1. jūlija nodrošina esošā republikas pilsētas dome vai novada dome saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības darbību."

Likums stājas spēkā 2021. gada 15. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

15.01.2021