Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.) šādus grozījumus:

1. 14. pantā:

papildināt pantu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"211) nosaka izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku pirmsskolas izglītības iestādēm;";

papildināt pantu ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"361) nosaka kārtību, kādā ved un uztur reģistru to izglītojamo uzskaitei, kuri pieteikti pirmsskolas izglītības programmu apguvei izglītības iestādē;".

2. Papildināt 15. pantu ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28) izstrādā izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku pirmsskolas izglītības iestādēm."

3. Papildināt 16. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ved un uztur reģistru izglītojamo (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) uzskaitei, kurā vecāki (personas, kas realizē aizgādību) var elektroniski pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmu apguvei izglītības iestādē."

4. Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus "tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā" ar vārdiem "tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē".

5. Papildināt 30. pantu ar 3.4 daļu šādā redakcijā:

"(34) Izglītības iestādes vadītājs katram bērnam, kas uzsāk obligāto izglītību pirmsskolas izglītības programmā, nodrošina speciālo vajadzību izvērtēšanu, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku."

6. Papildināt likumu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:

"67.1 pants. Izglītības iestādes vai citas šajā likumā noteiktās institūcijas dibinātāja pienākumu nepildīšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītības iestādes vai citas šā likuma 36. panta pirmajā daļā noteiktās institūcijas dibinātāja pienākumu nepildīšanu dibinātāja amatpersonai piemēro naudas sodu no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām."

7. Aizstāt 68. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 66. pantā minētajiem" ar skaitļiem un vārdiem "66. un 67.1 pantā minētajiem".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 88., 89. un 90. punktu šādā redakcijā:

"88. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. janvārim izdod šā likuma 14. panta 21.1 punktā minētos noteikumus.

89. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. maijam izdod šā likuma 14. panta 36.1 punktā minētos noteikumus.

90. Šā likuma 30. panta 3.4 daļa stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 14. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 28. maijā

11.06.2020