Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Gulbenē 2020. gada 11. maijā (prot. Nr. 10, 4. §)
Grozījums Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likumu "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu,
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" šādu grozījumu:

papildināt saistošos noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Saistošo noteikumu 3. un 8. punktu nepiemēro no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim. Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks un Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa nodrošina samaksātās nodevas par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim atmaksu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2020. gada 11. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījums Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punktu no 2020. gada 12. marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija. Sakarā ar ārkārtējo situāciju nepieciešami atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicējiem.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 3. un 8. punkta darbību uz laiku no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim, tas ir, nepiemērot pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Gulbenes novadā, kā arī par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā". Vienlaikus tiek noteikts, ka samaksātā nodeva atbrīvojuma periodā tiek atmaksāta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrajai daļai informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteiktu laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmTiek atvieglota kārtība ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām vai saistošo noteikumu mērķauditoriju nav notikušas.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
13.05.2020