Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā

Izdarīt Autoceļu lietošanas nodevas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 123., 214. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 156. nr.; 2019, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. 8. pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Informāciju, kas saņemta no tehniskajiem līdzekļiem, nodod apstrādei valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija". Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā minēto informāciju un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda piemērošanu, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas to paziņo personai, kura saucama pie administratīvās atbildības, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar piemēroto naudas sodu izpildi."

2. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Ierobežojumi autoceļu lietošanas nodevas nesamaksas gadījumā

Ierobežojumus transportlīdzekļu valsts tehniskajai apskatei, reģistrācijas darbībām, kā arī ierobežojumus transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšanai, lai kontrolētu par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumu piemēroto naudas soda samaksu, nosaka Ceļu satiksmes likums."

3. Izslēgt 9.1 pantu.

4. Papildināt likumu ar 11. un 12. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Administratīvā atbildība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas noteikumu neievērošanu

(1) Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai pārvadātājam no sešdesmit līdz simt naudas soda vienībām.

(2) Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai pārvadātājam no simt līdz divsimt naudas soda vienībām.

12. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 11. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma grozījumi saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu, kas paredz 8. panta ceturtās daļas otrā teikuma izslēgšanu un piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 9. panta izteikšanu jaunā redakcijā un 9.1 panta izslēgšanu, kā arī 11. un 12. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 23. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 5. maijā

19.05.2020