Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Kompensējamo zāļu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/18

Rīgā 2020. gada 22. aprīlī

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība
"
10., 54., 63. un 64. punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2020. gada 20. aprīļa par zāļu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu un svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):

1.1. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu zālēm (1. pielikums "Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.2. Svītrot no Saraksta zāles (2. pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").

2. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs

 

1. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 22. aprīļa
rīkojumam Nr. 16-2/18

Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu
nosau-
kums
Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Ie-
pako-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sāci-
jas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Sa-
raksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Etanerceptum L04AB01 EU/1/99/126/003 Enbrel PF pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 25mg/ml 4 279.60 319.93 319.93 239.95 159.97 A R
Rilmenidinum C02AC06 I001031-01 Tenaxum 1mg PX tabletes 1 30 5.54 7.74 5.22 3.92 2.61 A P

Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs

 

2. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 22. aprīļa
rīkojumam Nr. 16-2/18

No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepako-
juma lielums
Kompen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) Saraksta kategorija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Interferonum alfa-2a 05-0211-01 Roferon-A 3 MSV Roche Latvija SIA šķīdums injekcijām pilnšļircē 3mlj SV/0,5ml 1 12.72 17.02 B

Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs

01.05.2020