Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 163

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 22 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 93. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6. panta otro daļu nodot privatizācijai šādu valsts īpašuma objektu:

1.1. nekustamā īpašuma "Malnavas lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0550) sastāvā esošu zemes vienību 2,8 ha platībā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 6868 009 0548) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0548 001, 6868 009 0548 002 un 6868 009 0548 003) Malnavas pagastā, Kārsavas novadā;

1.2. trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0548 007, 6868 009 0548 008 un 6868 009 0548 009) Malnavas pagastā, Kārsavas novadā."

2. Aizstāt 2. un 3. punktā skaitli un vārdu "1. punktā" ar skaitli un vārdu "1.1. apakšpunktā".

3. Papildināt rīkojumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Akciju sabiedrībai "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts īpašuma objektu ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda akciju sabiedrības "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā."

4. Aizstāt 4. punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

07.04.2020