Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 7

Rīgā 2020. gada 20. martā (prot. Nr. 4, 74. §)

Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
3. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 78; 2017, Nr. 15; 2019, Nr. 11, Nr. 182; 2020, Nr. 7) grozījumu un papildināt 9. nodaļu ar 77.2 punktu šādā redakcijā:

"77.2 Noteikumu 57.1. apakšpunktā minētais nosacījums nav spēkā ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta rīkojumu, tām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, par kurām 2020. gada pavasara/vasaras sezonā jau ir izsniegtas ielu tirdzniecības atļaujas un kuras, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi riga@riga.lv, informējušas pašvaldību par ielu tirdzniecības vietas darbības pārtraukšanu uz laiku sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī."

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" paredz nosacījuma - demontēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu pēc ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa beigām - atcelšanu uz laiku sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas pilsētas pašvaldībā vērsušies sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, informējot, ka pārtrauc savu darbību uz laiku sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju, un izteikuši lūgumu ļaut nedemontēt jau uzbūvētās vasaras kafejnīcu terases, kā to paredz Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 57.1. apakšpunkts. Šie saistošie noteikumi sagatavoti, lai izpildītu minēto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju lūgumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šie saistošie noteikumi sniedz atbalstu uzņēmējiem, kad valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā būtiski samazinājies apmeklētāju skaits un gan finansiālu, gan drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiek pārtraukta vasaras kafejnīcu darbība.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir saņemti ierosinājumi no uzņēmējiem par iespējamiem atvieglojumiem gan telefoniski, gan pa e-pastu, gan rakstiski.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

28.03.2020