Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 15

Rīgā 2020. gada 17. martā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministre - R.Petraviča

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Veselības ministre - I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - J.Pūce

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.12.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs""

TA-294

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-307

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-308

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""

TA-207

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""

TA-342

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi""

TA-343

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-341

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 37, Zilupē, Zilupes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-283

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""

TA-262

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-345

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-278

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-284

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13.§

Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"

TA-47

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""

TA-340

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem"

TA-287

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-285

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17.§

Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"

TA-259

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-258

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-1759

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

3. Ekonomikas ministrijai gada laikā izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", paredzot atvieglojumus saistībā ar kompetenci paaugstinošiem pasākumiem personām, kuras ieguvušas Būvniecības likuma 13.pantā noteikto izglītību.

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-338

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā"

TA-412

_______________________________________________________________
(J.Pūce, J.Bordāns, L.Medina, S.Girģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju steidzami precizēt likumprojekta redakciju un anotāciju.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā".

Informatīvie ziņojumi

22.§

Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"

TA-313

_______________________________________________________________
(A.Pabriks, M.Staķis, S.Ģirģens, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju izstrādāt priekšlikumus, kā izveidot loģistikas risinājumus, lai nodrošinātu Latvijā ražotās pārtikas un rūpniecības, kā arī pirmās nepieciešamības importa preču rezervju veidošanu krīzes un kara situācijās, kā arī to izplatīšanu.

23.§

Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-339

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

24.§

Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"

TA-318

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

25.§

Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2019.gadā un AFCOS darbības stratēģijas un pasākuma plāna 2017.-2019.gadam izpildi"

TA-311

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas (AFCOS) padomes institūcijām līdz 2020.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā AFCOS darbības stratēģiju un pasākuma plānu 2020.-2022.gadam.

26.§

Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-269

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

27.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0077

TA-387-IP

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0077.

Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

28.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0076

TA-388-IP

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0076.

Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

29.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079

TA-389-IP

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079.

Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa Zaļajā zālē)

30.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 23.marta sanāksmei

TA-399-IP

_______________________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:

2.1. pozīcija Nr.5 "Eiropas Savienības operācija Vidusjūrā Irēne";

2.2. pozīcija Nr.6 "Tuvo Austrumu miera process";

2.3. pozīcija Nr.7 "Ukraina".

3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 23.marta sanāksmē.

31.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Euro grupas 2020.gada 16.marta sanāksmei

TA-406-IP

_______________________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem - diskusijas Euro grupā" (pozīcija Nr.6).

2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

3. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs J.Reirs pārstāvēja Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) attālinātā videokonferences formāta 2020.gada 16.marta sanāksmē.

32.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 24.marta sanāksmei

TA-408-IP

_______________________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.12 "Par ES paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas procesu".

3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 24.marta sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

33.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-07-03

TA-114

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-07-03.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Labklājības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2020-07-03.

34.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par īpašumtiesību apgrūtinājumu)

TA-221

_______________________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa Zaļajā zālē)

35.§

Par ārkārtējo situāciju

TA-417

_______________________________________________________________
(I.Viņķele, J.Bordāns, M.Baltmanis, A.Pabriks, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs,
S.Ģirģens, I.Gailīte, J.Citskovskis, J.Reirs, J.Pūce, K.Gerhards,
D.Trofimovs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju un Ministru kabineta locekļu izteiktos viedokļus par iesniegtajiem priekšlikumiem.

2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.60) turpmāk nodrošināt, ka saņemtie priekšlikumi tiek apkopoti, vispusīgi izvērtēti ministriju ekspertu līmenī un izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniedzamajā projektā tiek iekļauti tikai tie priekšlikumi, kuru īstenošanai nepieciešams Ministru kabineta lēmums.

3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" jautājumā par apliecinājuma prasību tām personām, kuras aizpilda pieteikumu repatriācijas braucienam.

4. Iekšlietu ministrijai izstrādāt apliecinājuma veidlapu.

5. Valsts kancelejai noformēt un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

36.§

Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem COVID-19 seku pārvarēšanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā"

TA-414

_______________________________________________________________
(J.Reirs, J.Pumpiņš, J.Hermanis, B.Bāne, I.Viņķele, R.Petraviča,
N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām steidzami sagatavot speciālu terminētu likumprojektu COVID-19 seku pārvarēšanai, tajā ietverot nodokļu, sociālās aizsardzības, atbalsta uzņēmējdarbībai, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanas, apropriāciju pārdales un citus nozarēm nepieciešamos jautājumus, kas tieši saistīti ar krīzes ātru un efektīvu pārvarēšanu, kā arī priekšlikumus par valsts atbalstu dīkstāves izmaksu kompensēšanai noteiktās nozarēs un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Ekonomikas ministrijai, Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai un Kultūras ministrijai atbilstoši kompetencei kopīgi izstrādāt mehānismu šī protokollēmuma 2.punktā minētā regulējuma īstenošanai.

37.§

Likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā"

TA-419

_______________________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

38.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

"TA-420

_______________________________________________________________
(R.Petraviča, D.Mūrmane-Umbraško, I.Alliks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

39.§

Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-422

_______________________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""

TA-423

_______________________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-424

_______________________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

42.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""

TA-415

_______________________________________________________________
(I.Šuplinska, J.Pūce, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

43.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā""

TA-416

_______________________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44.§

Informatīvais ziņojums "Par nodokļu atbalsta risinājumiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai uzņēmējiem"

TA-426

_______________________________________________________________
(E.Valantis, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajām ministrijām ņemt vērā informatīvajā ziņojumā minēto, izpildot šī protokola 36.§ minētos uzdevumus.

Sēdi slēdz plkst.15.10

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis