Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 75

Rīgā 2020. gada 26. februārī (prot. Nr. 8 29. §)

Par valsts pētījumu programmu "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13. panta otrās daļas 3. punktu apstiprināt valsts pētījumu programmu "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (turpmāk - programma).

2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju programmas īstenošanā.

3. Programmas kopējais finansējums ir 251 536 euro un īstenošanas laiks ir 2020.-2022. gads. Programmu finansē no Finanšu ministrijas valsts budžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Programmas virsmērķis - mazināt ēnu ekonomiku un veicināt iekļaujošu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu ekonomisko izaugsmi, kā arī produktīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, tādējādi paaugstinot sabiedrības labklājību Latvijā.

5. Programmas mērķi - paplašināt zināšanu un analītisko bāzi ekonomikas un finanšu nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un valsts rīcībpolitiku, veicināt sabiedrībā izpratni par ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi un nodokļu saistību labprātīgas izpildes nozīmi.

6. Noteikt šādus programmas uzdevumus:

6.1. izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotu ēnu ekonomikas mērīšanas metodoloģiju, kas paredz statistikas datu un dažādu datu avotu informācijas izmantošanu, ņemot vērā tautsaimniecības nozaru problēmu izpēti;

6.2. novērtēt ēnu ekonomikas ietekmējošos faktorus tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, kā arī sniegt pamatotus rīcībpolitikas ieteikumus ēnu ekonomikas mazināšanai un viedo tehnoloģiju izmantošanai, izvērtējot attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi;

6.3. veikt pētījumus par iemesliem, kāpēc fiziskās personas izvairās no labprātīgas nodokļu maksāšanas un iesaistīšanās sociālās apdrošināšanas sistēmā, un analizēt ietekmējošos faktorus, kas veido ēnu ekonomikas radītus priekšnosacījumus negodīgai konkurencei un atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālajai nevienlīdzībai un nepietiekamai nodrošinātībai, kā arī analizēt, kā ēnu ekonomikas mazināšana ietekmē attieksmi pret nodokļu maksāšanu.

7. Noteikt programmai šādus kopīgus (horizontālos) uzdevumus:

7.1. attīstīt zinātnisko darbību šādos virzienos:

7.1.1. veidot un attīstīt individuālas zinātnieku grupas programmas tematiskajās jomās;

7.1.2. veidot un attīstīt starpdisciplināras konkurētspējīgas zinātnieku grupas, kas zinātniskajā darbībā izmanto jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas;

7.1.3. attīstīt zinātniskās grupas sadarbību ar attiecīgo tautsaimniecības nozari;

7.1.4. iesaistīties izglītības procesā, nodrošinot prakses un darba iespējas studējošajiem, kā arī attīstot ar programmas mērķiem un uzdevumiem saistītas izglītības programmas;

7.2. nodrošināt komunikāciju par pētniecību un tās rezultātiem un to pieejamību sabiedrībai:

7.2.1. veicināt zināšanu pārnesi, veicinot izpratni par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai;

7.2.2. veicināt zināšanu pārnesi, izstrādājot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem.

8. Programmas īstenošanas laikā noteikt šādus sasniedzamos rezultātus:

8.1. rīcībpolitikas rekomendācijas;

8.2. pētniecības rezultātu publiska pieejamība;

8.3. pētniecības datu pieejamība pētniecības datu repozitorijā.

9. Programmas īstenošanu var pagarināt līdz vienam gadam, ja tas ir nepieciešams programmas un tās projektu rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai, bez papildu finansējuma piešķiršanas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

26.02.2020