Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 119

Rīgā 2020. gada 25. februārī (prot. Nr. 8 24. §)
Noteikumi par ostas pārvaldes funkciju veikšanu Ventspils ostā
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām
pārejas noteikumu 15. punkta 5. apakšpunktu

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā Ventspils brīvostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) un Likuma par ostām 7. panta 1.2 daļā paredzētā valsts kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība "Ventas osta" – veic Likuma par ostām 7. panta trešās daļas 2., 3., 4., 8. un 9. punktā minētās funkcijas.

2. Likuma par ostām 7. panta trešās daļas 2. punktā minēto funkciju veic Ventspils brīvostas pārvalde, turpinot īstenot Latvijas ostu attīstības programmā 2014.–2020. gadam iekļautos projektus.

3. Likuma par ostām 7. panta trešās daļas 3. un 8. punktā minētās funkcijas attiecībā uz kustamajiem un nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas katras institūcijas valdījumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā, veic akciju sabiedrība "Ventas osta" un Ventspils brīvostas pārvalde.

4. Likuma par ostām 7. panta trešās daļas 9. punktā minēto funkciju veic akciju sabiedrība "Ventas osta" un Ventspils brīvostas pārvalde, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. akciju sabiedrība "Ventas osta" un Ventspils brīvostas pārvalde uztur tās īpašumā vai valdījumā esošo un pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā nodoto infrastruktūru;

4.2. akciju sabiedrība "Ventas osta" nodrošina akciju sabiedrības "Ventas osta" un Ventspils brīvostas pārvaldes īpašumā vai valdījumā esošās infrastruktūras attīstību, kā arī piedalās ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībā;

4.3. akciju sabiedrība "Ventas osta", par to informējot Ventspils brīvostas pārvaldi, uztur ar ostas darbību saistīto infrastruktūru darba kārtībā Ventspils ostas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai arī tad, ja attiecīgais infrastruktūras objekts atrodas Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā, bet Ventspils brīvostas pārvalde attiecīgi nerīkojas vai tās rīcība nav pietiekami efektīva.

5. Likuma par ostām 7. panta trešās daļas 4. punktā minētās funkcijas veic Ventspils brīvostas pārvalde.

6. Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar akciju sabiedrību "Ventas osta" izveido kopīgu komisiju, kas veic Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotās un īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas inventarizāciju un sagatavo priekšlikumus Satiksmes ministrijai par valsts zemes, akvatorijas un ostas kopējo hidrotehnisko būvju nodošanu valdījumā akciju sabiedrībai "Ventas osta".

7. Pārejas periodā – līdz brīdim, kad akciju sabiedrība "Ventas osta" ir uzsākusi veikt visas Likuma par ostām 7. pantā noteiktās ostas pārvaldes funkcijas, – akciju sabiedrība "Ventas osta" sedz izmaksas, kas radušās, nodrošinot Ventspils ostas darbību, un saistītas ar Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā esošās un pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā nodotās infrastruktūras un ar to saistīto aktīvu uzturēšanu un izmantošanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
28.02.2020